Nasdaq Baltic darbojas ar caurskatāmu un pārredzamu cenu sistēmu kapitāla un parāda vērtspapīru tirdzniecībai, kā arī ar norēķiniem saistītām darbībām, saskaņā ar Eiropas rīcibas kodeksu par ieskatu un norēķiniem (European Code of Conduct for Clearing and Settlement). Norēķinu servisu Baltijas tirgum nodrošina Nasdaq CSD.

 

Biedru maksas

  • Bez reģistrācijas maksas
  • Baltijas biedra maksa:

            – 450 EUR fiksēta ikmēneša maksa;
            – 850 EUR fiksēta ikmēneša maksa koncernam.

  • Vienreizēja iemaksa Baltijas Garantiju fondā: 5,000 EUR  minimālā iemaksa.
     

Tirdzniecības maksas ar kapitāla vērtspapīriem

Tirdzniecības maksa par automātiski savietotiem (uzdevumu grāmatā) darījumiem:

Tirdzniecības maksa atkarībā no darījuma apjoma: 0,035% no darījuma vērtības (min EUR 0,30).

Tirdzniecības maksa par tiešajiem darījumiem (reģistrētajiem darījumiem):

Tirdzniecības maksa atkarībā no darījuma apjoma: 0,035% no darījuma vērtības (min EUR 0,30, max EUR 150).

Tirdzniecības maksas ar parāda vērtspapīriem

Tirdzniecības maksa par automātiski savietotiem (uzdevmu grāmatā) darījumiem vai tiešajiem (reģistrētajiem) darījumiem:

Tirdzniecības maksa atkarībā no darījuma apjoma*: 0,01% no darījuma vērtības (min EUR 0,30, max EUR 30).

* Tirdzniecības maksa par Lietuvas valsts emitētajiem parāda vērtspapīriem netiek piemērota. 

 
Pakalpojumu cenrādis Biedriem
 (grozījumi saistīti ar biržas nosaukuma maiņu)

Tehnisko pakalpojumu cenrādis biedriem


Nasdaq CSD cenrādis