Visiem uzņēmumiem, kuru akcijas tiek iekļautas Alternatīvajā tirgū First North, ir jāsadarbojas ar kādu no First North Sertificētajiem konsultantiem. Sertificētā konsultanta uzdevums ir sniegt uzņēmumam nepieciešamo atbalstu sagatavošanās procesā, kā arī vēlāk nodrošināt, lai uzņēmums izpilda First North prasības. Konsultanta pienākums ir arī nekavējoties ziņot biržai par gadījumiem, kad uzņēmums nav ievērojis tirgus noteikumus. 

Saskaņā ar First North noteikumiem, starp Sertificēto konsultantu un uzņēmumu jābūt parakstītam līgumam, kurā ir noteikti Sertificētā konsultanta pienākumi un atbildība uzņēmuma priekšā. First North noteikumi prasa, lai šajā līgumā būtu obligāti atrunāti galvenie pušu pienākumi, taču uzņēmums un Sertificētais konsultants var arī pēc pašu iniciatīvas vienoties par detalizētāku sniedzamo pakalpojumu un pušu saistību apjomu. 

Lai kļūtu par Sertificēto konsultantu uzņēmumam ir jāatbilst konkrētām prasībām un jāpilda tirgus noteikumos noteiktie pienākumi.
 

Prasības, kas izvirzītas Sertificētajiem konsultantiem

 • Sertificētā konsultanta īpašumā nedrīkst būt vairāk kā 10% no konsultēto emitentu akcijām.
 • Informācija par savā īpašumā esošajām konsultētā emitenta akcijām Sertificētajam konsultantam ir jāatklāj biržai vienlaikus ar emitenta finanšu pārskatu iesniegšanu.
 • Darbinieki, kas pilda Sertificētā konsultanta pienākumus, nedrīkst veikt darījumus ar konsultēto emitentu akcijām.

Sertificētais konsultants var iegūt Sertificētā konsultanta statusu vienā vai vairākās Baltijas biržās.
 

Ieguvumi kļūstot par Baltijas Sertificēto konsultantu

 • Pieeja visam Baltijas tirgum
  Baltijas Sertificētais konsultants var konsultēt un piedāvāt savus pakalpojumus visiem First North emitentiem Baltijā.
   
 • Ērta un vienkārša statusa iegūšanas procedūra
  Baltijas Sertificētais konsultants iesniedz visus dokumentus tikai mājas biržā, tādejādi padarot pieteikšanās procesu vienkāršu un ērtu.
   
 • Izmaksu efektivitāte
  Iegūstot Baltijas Sertificētā konsultanta statusu, reģistrācijas un gada maksa ir jāmaksā tikai mājas biržai.
   
 • Publicitāte visā Baltijā
  Baltijas Sertificētais konsultants kļūst par Baltijas finanšu un investīciju tirgus dalībnieku un stiprina savu tēlu, publicitāti un atpazīstamību Baltijas līmenī.