Investoru attiecības ir pasākumu kopums, ko veic biržā kotēts uzņēmums, lai nodrošinātu komunikāciju ar esošajiem un potenciālajiem investoriem. Īpaša sadaļa uzņēmuma mājas lapā, veltīta investoru informēšanai, ir būtiska uzņēmuma un investoru attiecībās.

Nasdaq Baltijas biržas ir izstrādājušas piedāvājumu kotētiem uzņēmumiem ar mērķi palīdzēt tiem nodrošināt savus investorus ar pilnvērtīgu informāciju par uzņēmuma finanšu instrumentiem, to tirdzniecības datiem un analīzi uzņēmuma mājas lapā.
 
 

Baltijas tirdzniecības dati uzņēmuma mājas lapā

Baltijas tirdzniecības informācija ar 15 minūšu laika nobīdi ir pakalpojums, kas paredzēts Baltijas biržās kotētajiem uzņēmumiem, kas vēlas publicēt savā mājas lapā savu kotēto finanšu instrumentu tirdzniecības informāciju, piemēram, uzņēmuma akciju pēdējo cenu, tirdzniecības apgrozījumu u.c.

Birža nosūta uzņēmumam datus XML formātā, izmantojot autorizētu interneta pieslēgumu. Uzņēmums pats izveido tehniskos risinājumus informācijas attēlošanai uzņēmuma mājas lapā.

Šī pakalpojuma ietvaros emitents mājas lapā var izvietot šādus datus:

 • pēdējo, augstāko un zemāko akcijas cenu
 • tirdzniecības apjomu
 • tirdzniecības apgrozījumu
 • indeksu vērtību izmaiņas
   

Tirdzniecības dati reālā laika režīmā emitenta mājas lapā 

Pakalpojums Tirdzniecības dati reālā laika režīmā emitenta mājas lapā nozīmē to, ka investori informāciju par uzņēmuma vērtspapīru tirdzniecību var atrast paša uzņēmuma mājas lapā reālā laika režīmā nevis ar 15 minūšu nobīdi – investori var nedoties uz biržas mājas lapu.
 

Daži piemēri individuāli veidotiem risinājumiem, izmantojot biržas piegādātos tirdzniecības datus:
 

Olympic Entertainment Group             Apranga 

Olympic Entertainment Group      Apranga

 

 

Investoru sadaļa uzņēmuma mājas lapā

Investoru sadaļa uzņēmuma mājas lapā ir produkts, kas sevī ietver biržas izstrādātu tehnisko risinājumu Baltijas tirdzniecības informācijas izvietošanai uzņēmuma mājas lapā.

Pakalpojums paredz emitenta mājas lapā atspoguļot visu emitenta informāciju, kas pieejama Biržas mājas lapā, t.sk.:

 • Tirdzniecības datus (vēsturiskos, 15 minūšu kavētos vai reālā laika datus)
 • Informāciju par vērtspapīra sniegumu salīdzinājumā ar uzņēmuma izvēlētajiem indeksiem (tikai akciju emitentiem)
 • Uzņēmuma izplatītās ziņas
 • Investoru kalendāru
 • Finanšu pārskatus
 • Morningstar faktu lapu (tikai akciju emitentiem)
 • Tehnisko informāciju par vērtspapīru
 • Informāciju par uzņēmumu
 • Uzņēmuma pamatdokumentus

Tirdzniecības informāciju iespējams savā mājas lapā attēlot dažādās valūtās un dažādas valodās: LV, ENG, LT, ET. Uzņēmuma ziņas ir pieejamas latviešu un/vai angļu valodā, atkarībā no tā, kādā valodā uzņēmums šīs ziņas ir publicējis Biržas mājas lapā.

Tirdzniecības informācija tiek attēlota ar 15 minūšu laika nobīdi, bet vēsturiskā informācija, informācija par vērtspapīru, finanšu pārskati, uzņēmuma ziņas un informācija par uzņēmumu reālā laikā. Informācija tiklīdz notiek kādas izmaiņas tiek atjaunota automātiski.
 

Daži piemēri Investoru sadaļām, kas izveidotas izmantojot biržu piedāvāto moduli:
 

Grindeks      Latvijas Kuģniecība
Merko Ehitus