Nasdaq Baltijas biržas nodrošina elektronisku tirdzniecību ar Baltijas vērtspapīriem: akcijām, parādzīmēm un obligācijām, ieguldījumu fondu apliecībām. 

Nasdaq biržas Rīgā, Tallinā un Viļņā izmanto divas tirdzniecības sistēmas:

  • INET – tirdzniecības sistēma tirdzniecībai ar kapitāla vērtspapīriem – akcijām un ieguldījumu fondu apliecībām
  • Genium INET – tirdzniecības sistēma tirdzniecībai ar parāda vērtspapīriem (parādzīmes, obligācijas), kā arī vērspapīru izsoļu procedūru organizēšanai

Vairāk par tirdzniecības sistēmu INET – lasīt šeit.

 

Nasdaq Baltijas biržu pakalpojumi, kas saistīti ar vērtspapīru tirdzniecību: 

Biedra statuss

Lai veiktu darījumus Baltijas biržās, brokeru sabiedrībai vai bankai  ir jāiegūst biržas biedra statuss. Banka vai brokeru sabiedrība var kļūt par biedru kādā atsevišķā Baltijas biržā vai arī iegūt vienotā Baltijas biedra statusu, kas dod iespēju veikt tirdzniecību visās Baltijas biržās.  

Piezīme – privātpersonām, lai veiktu darījumus Baltijas vērtspapīru tirgū, jāgriežas pie kāda no biržas biedriem.

Vairāk par Baltijas biržu biedra statusu – lasīt šeit.
 

Brokeru kursi

Lai veiktu darījumus biržā Nasdaq Riga, vismaz diviem biržas biedra darbiniekiem jābūt tiesīgiem veikt darījumus Baltijas biržu tirdzniecības sistēmās INET un Genium INET.


Baltijas tirgus uzturētāju programma

Lai uzlabotu Baltijas tirgus likviditāti, tādējādi padarot to pievilcīgāku investoriem, Baltijas biržas ieviesušas tirdzniecības veicināšanas jeb tirgus uzturētāju programmu. Tirgus uzturētāji dod investoriem lielāku drošības sajūtu, jo tiem nepārtrauktās tirdzniecības laikā ir pienākums noteiktiem vērtspapīriem uzturēt pieprasījumu un piedāvājumu konkrētā cenu svārstību apgabalā.

Vairāk par Baltijas tirgus uzturētāju programmu – lasīt šeit.