Nasdaq Baltijas tirgu veido Nasdaq Riga, Nasdaq Tallinn un Nasdaq Vilnius biržas, kas sevī ietver vienotus Baltijas vērtspapīru sarakstus, kopīgus un harmonizētus indeksus un ērtu investoru piekļuvi visiem Baltijas biržās kotētiem finanšu instrumentiem ar Baltijas biedru starpniecību.

Nasdaq Baltijas biržu tirgus struktūra ir šāda:

Baltijas Regulētais tirgus

  • Baltijas Akciju saraksts
    – Baltijas Oficiālais saraksts
    – Baltijas Otrais saraksts
  • Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts
  • Baltijas ieguldījumu fondu saraksts

 Baltijas Alternatīvais tirgus First North

 

Baltijas Regulētais tirgus

Baltijas Regulētais tirgus ir galvenais tirgus segments, kas ir regulēts tirgus Eiropas Savienības (ES) juridisko normu izpratnē un ko regulē attiecīgo valstu finanšu tirgus uzraudzības institūcijas – Latvijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Iekļaušanas prasības Regulētajā tirgū ir balstītas uz ES standartiem un direktīvām un ir paredzētas stabilu uzņēmumu akciju kotēšanai. Prasības Baltijas Regulētā tirgū iekļautiem uzņēmumiem ir augstākas kā tiem, kas ir iekļauti Baltijas Alternatīvajā tirgū First North.
 

Baltijas Oficiālais saraksts

Baltijas Oficiālais sarakstā ir iekļauti likvīdākie Nasdaq Riga, Nasdaq Tallinn un Nasdaq Vilnius biržās iekļautie akciju emitenti. Lai atbilstu Oficiālā saraksta prasībām, uzņēmumam jābūt vismaz 3 gadu uzņēmējdarbības vēsturei, stabilam finansiālajam stāvoklim, tirgus kapitalizācijai vismaz EUR 4 miljoni, grāmatvedības pārskati jāgatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS), un brīvā apgrozībā jābūt vismaz 25% akciju vai akcijām vismaz 10 miljonu eiro vērtībā.

 

Baltijas Otrais saraksts

Baltijas Regulētā tirgus Otrais saraksts paredzēts vidēja lieluma uzņēmumiem. Baltijas Otrajā sarakstā iekļauto akciju emitentiem netiek izvirzītas kvantitatīvas prasības attiecībā uz kapitalizāciju vai akciju skaitu brīvā apgrozībā. Prasības kompāniju iekļaušanai Baltijas Otrajā sarakstā nav tik stingras kā prasības iekļaušanai Baltijas Oficiālajā sarakstā.
 

Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts

Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas Latvijas un Lietuvas valsts parādzīmes, uzņēmumu obligācijas un ķīlu zīmes ar dažādiem dzēšanas termiņiem. Parāda vērtspapīrus var kotēt gan Baltijas valstu nacionālajās valūtās (EUR, LTL), gan USD un RUB.  

Baltijas ieguldījumu fondu saraksts

Baltijas Ieguldījumu fondu saraksts ietver ieguldījumu fondu apliecības, kuras ir iekļautas Regulētajā tirgū, nodrošinot to tirdzniecību. Tirdzniecība ar ieguldījumu fondu apliecībām Baltijas fondu biržās notiek tādā pat veidā kā ar akcijām. 

 

Baltijas Alternatīvais tirgus First North

Nasdaq First North ir Alternatīvais tirgus, kuru pārvalda Nasdaq grupas biržas un kurš darbojas kā Daudzpusējā Tirdzniecības Sistēma (Multilateral Trading Facility). Alternatīvajam tirgum nav Eiropas Savienības Regulētā vērtspapīru tirgus statusa. First North tirgū tirgotajiem uzņēmumiem ir saistoši First North noteikumi, taču uz tiem nav attiecināmas Regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem noteiktās prasības. Lasiet šeit vairāk par atšķirībām starp Regulēto un Alternatīvo tirgu First North.