Kapitāla vērtspapīru tirgus tirdzniecības dienas struktūra
 

Laiks

Tirdzniecības dienas posmi

09:00 – ~10:00

Pirms – tirdzniecības sesija. Periods pirms Tirdzniecības uzsākšanas izsoles (Pre-open)

~10:001

Tirdzniecības uzsākšanas izsole (Opening call / Uncross)

~10:00 – 15:55

Nepārtrauktā tirdzniecība (Continuous trading)

15:55 – ~16:00

Periods pirms Tirdzniecības slēgšanas izsoles (Pre-Close)

~16:002

Tirdzniecības slēgšanas izsole (Closing call / Uncross)

~16:00 – 16:30

Pēc – tirdzniecības sesija (Post-trade)

16:30 – 09:00

Ārpus – tirdzniecības periods (Market closed)

1 Tirdzniecības sistēmas izvēlēts laiks pēc nejaušības principa laika posmā no 10:00:00 – 10:00:05.
2 Tirdzniecības sistēmas izvēlēts laiks pēc nejaušības principa laika posmā no 15:59:30 līdz 16:00:00.


Kapitāla vērtspapīru tirgus tirdzniecības dienas stadijas

1. Pirms-tirdzniecības sesija (no 09:00 – ~10:00) 
Laika periods, kad uzdevumus var ievadīt, mainīt vai atcelt. Ir iespējams slēgt tiešos darījumus. Šajā tirdzniecības periodā Uzdevumu grāmatās nav redzami uzdevumi. No 9:45 līdz 10:00 tiek izplatīta izsoles līdzsvara informācija, tajā skaitā līdzsvara cena, ja tāda ir noteikta. Šī informācija, ja tā ir mainījusies, tiek atjaunota nepārtraukti.

2.Tirdzniecības uzsākšanas izsole – uzdevumi uzdevumu grāmatā tiek savietoti pēc līdzsvara cenas. 
Līdzsvara cena ir tikai tad, ja cenas ievadītajos pirkšanas un pārdošanas uzdevumos ir vienādas vai saskaras. Izsole nenotiek, ja nav uzdevumu, kuru cenas saskaras.

Tirdzniecības sistēma pēc nejaušības principa izvēlas precīzu Tirdzniecības uzsākšanas izsoles laiku, kad tiek savietoti uzdevumi 5 sekunžu laika posmā (no 10:00:00 – 10:00:05). Uzdevumu grāmatu savietošana tiek veikta pēc sistēmas noteikta nejaušības principa. Pēc uzdevumu savietošanas uzdevumu grāmatas tiek pārvietotas uz Nepārtraukto tirdzniecību.

3. Nepārtauktā tirdzniecība (no ~10:00 līdz 15:55) 
Nepārtrauktā tirdzniecība ir laiks, kad sistēmā tiek ievadīti uzdevumi un slēgti darījumi. Darījumus var slēgt divos veidos:
 
  • Kā automātiski savietotos darījumus – pirkšanas un pārdošanas uzdevumus ar savstarpēji atbilstīgām cenām sistēma savieto automātiski pēc sekojošas prioritātes: cena, redzamais apjoms ,un ievades laika prioritātes.
  • Kā tiešos darījumus –Tiešos darījumus biedri slēdz ārpus tirdzniecības sistēmas, tos ievada sistēmā trīs minūšu laikā pēc noslēgšanas. Tirdzniecības stundu laikā var slēgt standarta tiešos darījumus, kas ir noslēgti atbilstoši vispārējām prasībām attiecībā uz darījuma cenu, darījuma laiku un norēķiniem. Darījumi, kuru apjoms ir zemāks par Bloka darījumu limitu, tiek veikti vidēji svērtā cenu intervāla robežās. Ja vidēji svērtais cenu intervāls nav nosakāms, tad darījums tiek veikts par cenu, kas atspoguļo pašreizējo tirgus vērtību.
4. Periods pirms tirdzniecības slēgšanas izsoles (no 15:55 līdz ~16:00) 
Laiks pirms tirdzniecības sesijas slēgšanas izsoles, kad uzdevumus var ievadīt, mainīt vai atcelt. Šajā tirdzniecības periodā nenotiek uzdevumu automātiska savietošana. Uzdevumu grāmatās nav redzami uzdevumi.  No 15:55 tiek izplatīta izsoles līdzsvara informācija, tajā skaitā līdzsvara cena, ja tāda ir noteikta. Šī informācija, ja tā ir mainījusies, tiek atjaunota nepārtraukti.
 
5. Tirdzniecības slēgšanas izsole – uzdevumi uzdevumu grāmatā tiek savietoti pēc līdzsvara cenas. 
Līdzsvara cena ir tikai tad, ja cenas ievadītajos pirkšanas un pārdošanas uzdevumos ir vienādas vai saskaras. Izsole nenotiek, ja nav uzdevumu, kuru cenas saskaras.
 
Tirdzniecības sistēma pēc nejaušības principa izvēlas precīzu Tirdzniecības slēgšanas izsoles laiku, kad tiek savietoti uzdevumi 30 sekunžu laika posmā (no 15:59:30 – 16:00:00). Uzdevumu grāmatu savietošana tiek veikta pēc sistēmas noteikta nejaušības principa.
 
6. Pēc-tirdzniecības sesija (no ~16:00 līdz 16:30) 
Šajā laikā var slēgt tikai tiešos darījumus un ievadītie uzdevumi var tikt atcelti.
Kapitāla vērtspapīru tirdzniecība notiek tirdzniecības sistēmā INET.
 


Fiksētā ienākuma instrumentu tirgus

Laiks

Tirdzniecības stadija

10:00 – 16:00

Tirdzniecības stundas

 

Baltijas biržās darījumi Fiksētā ienākuma instrumentu tirgū var tikt noslēgti kā automātiski savietoti darījumi, vai kā tiešie darījumi. 

Tirdzniecības laikā (10:00 – 16:00) var ievadīt, labot, apturēt, atjaunot vai atcelt uzdevumus. Darījumus var slēgt gan kā automātiski savietotos, gan kā tiešos darījumus. Uzdevumus nevar labot un tiešos darījumus nevar slēgt pirms-tirdzniecības un pēc-tirdzniecības sesijas laikā.

Fiksētā ienākuma instrumentu tirgū tirdzniecība notiek sistēmā Genium INET.
 

Norēķini

Norēķini par automātiski savietotajiem darījumiem notiek otrajā tirdzniecības dienā (T+2); arī tiešajiem darījumiem ir tāds pats norēķinu cikls, ja vien nav norādīts citādi. Nasdaq Tallinn  un Nasdaq Vilnius slēgtajiem tiešajiem darījumiem iespējams norēķinu cikls no T+1 līdz T+6, bet  Nasdaq Riga – no T+0 (līdz tekošās dienas plkst. 14:00 pēc Latvijas laika) līdz T+ 40.