Nasdaq Baltijas biržās- Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga un Nasdaq Vilnius, oficiālā tirdzniecības un norēķinu valūta ir eiro (EUR).

Vērtspapīru kotēšana Nasdaq Riga iespējama arī dolāros – tādā gadījumā norēķini notiks attiecīgajā valūtā.

Obligācijas Nasdaq Vilnius biržā, kuras emitētas litos (LTL), arī kotētas tiek litos, bet eiro emitētās obligācijas tiek kotētas eiro.