Biržas biedrs ir atbildīgs par laicīgu naudas un vērtspapīru norēķinu veikšanu attiecīgi noslēgtā darījuma apstākļiem. 

Naudas un vērtspapīru norēķinus par Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga un Nasdaq Vilnius biržās noslēgtajiem darījumiem veic Nasdaq CSD vienā no trīs vērtspapīru norēķinu sistēmām (SSS – securities settlement system), ko tā operē – Igaunijas SSS, Latvijas SSS un Lietuvas SSS. Vērtspapīra SSS tiek noteikts pēc tā, kur tas sākotnēji ticis iereģistrēts.

Biržas biedram ir attiecīgi jāpārliecinās, vai tā norēķinu veicējam ir nepieciešamā informācija un līdzekļi, lai nogādātu norēķinu instrukcijas uz Nasdaq CSD, neatkarīgi no tā, vai norēķinu veicējs izmanto Nasdaq CSD piedāvāto Trade capture servisu vai biržas biedrs pats norēķinu veicējam nodrošina šo informāciju. 

Darījumu norēķini tiek veikti saskaņā ar Nasdaq CSD noteikumiem.

Automātiski savietoto darījumu norēķini vienmēr notiek otrajā norēķinu dienā pēc darījuma (T+2, kur T ir darījuma noslēgšanas diena). Īpašumtiesības uz vērtspapīriem tiek nodotas norēķinu dienā. 

Arī tiešajiem darījumiem ir tāds pats norēķinu cikls, ja vien nav norādīts citādi. Iespējamais norēķinu cikls ir no T+0 līdz T+6, ja par to vienojas abas puses.

Vairāk informācija ir atrodama šeit: