Nasdaq tirdzniecības dati ir Nasdaq intelektuālais īpašums un tos atļauts tirgot vai izplatīt tālāk reālā laika režīmā vai ar nokavējumu tikai pēc Nasdaq Global Data Agreement noslēgšanas starp informācijas izplatītāju un Nasdaq. Līgumam jābūt noslēgtam un informācijas izplatītājam jāveic pakalpojumu apmaksa neatkarīgi no tā, vai informācija tiek iegūta no Nasdaq vai trešās personas. Informācijas izplatītājam, kuram jau ir noslēgts Global Data Agreement ar Nasdaq, ir tikai jāpievieno atbilstošie Baltijas produkti Data Feed Request formā.

Reālā laika datu izplatīšana paredz gala lietotāju uzskaiti un maksu par katru datu gala lietotāju. Gala lietotājiem nav nepieciešams parakstīt līgumu ar Nasdaq, savukārt informācijas izplatītājam reizi mēnesī ir jāziņo Nasdaq par reālā laika datu lietotāju skaitu. Gala lietotājiem tiek nodrošināta pieeja datiem, bet tos izplatīt tālāk viņi nedrīkst.


Uzziniet vairāk par Nasdaq tirgus datu produktiem

 

BALTIJAS AKCIJAS UN PARĀDA VĒRTSPAPĪRI

Baltijas akciju un parāda vērtspapīru dati ietver sevī reālā laika informāciju par šādiem instrumentiem:

  • Akcijas
  • Parāda vērtspapīri
  • Baltijas indeksu vērtības

Baltijas akcijas un parāda vērtspapīri Līmenis 1

Šis produkts satur detalizētu informāciju par akciju cenām un tirdzniecības apjomiem par visiem instrumentiem, kas tiek tirgoti Nasdaq Baltijas biržās. Līmenis 1 satur informāciju par labākajām pirkšanas un pārdošanas cenām kopā ar attiecīgo daudzumu, Baltijas indeksu vērtībām un tirgus paziņojumus.

Baltijas akcijas un parāda vērtspapīri Līmenis 2

Šis produkts satur uzdevumu grāmatu informāciju par 10 labākajiem pirkšanas un pārdošanas piedāvājumiem par visiem Baltijas parāda vērtspapīriem un akcijām, papildus ir iekļauta detalizēta informācija par cenām un darījumu apjomiem. Produkta ietvaros papildus tiek piedāvāti tirgus paziņojumi un Baltijas indeksu vērtības.

Baltijas akcijas un parāda vērtspapīri Līmenis TotalView

Šis produkts satur pilnu informāciju par tirgu – visu uzdevumu grāmatu datiem un pamatinformāciju par visām Baltijas akcijām un parāda vērtspapīriem. Tāpat arī piedāvājumā ir iekļauta informācija par Baltijas indeksu vērtībām un tirgus paziņojumi. 

 

Baltijas tirgus kavētā informācija

Šis produkts sniedz neierobežotu kavētās informācijas izplatīšanas iespēju un tālāku pārdošanu. Kavētā informācija nozīmē tos pašus datus, kuri tiek nodrošināti reālā laika informācijas izplatītājiem, tikai tie tiek piedāvāti ar 15 minūšu nokavējumu (kopš brīža, kad informācija no Nasdaq nonākusi tirgū). Produkts sevī ietver visu Līmeņa 2 piedāvājumu, Baltijas indeksu vērtības, dienas beigu datus un oficiālās noslēdzošās cenas akcijām un parāda vērtspapīriem.

Piekļuve tirgus datiem

Informācijas izplatītājs var iegūt Baltijas tirdzniecības informāciju izmantojot šādus kanālus:

  • Tieši no Nasdaq datu piekļuves punktiem Stokholmā, Londonā vai Helsinkos. Visiem Nasdaq biržu tirdzniecības datiem ir vienādas tehniskās specifikācijas un infrastruktūra
  • Nasdaq Baltijas biedri var saņemt tirdzniecības datus Biržas tirdzniecības sistēmā
  • Baltijas informācijas izplatītājiem, kuriem nav pieslēgums tirdzniecības sistēmai, var saņemt datus izmantojot XML rīku
     

Investori var iegūt Baltijas tirdzniecības informāciju no informācijas izplatītājiem, kuri tos izplata tālāk citiem datu saņēmējiem – klientiem vai gala lietotājiem, brokeriem, organizācijām un atsevišķiem investoriem. Ievērojot savu klientu vajadzības, informācijas izplatītāji lieto dažādus datu kanālus, tostarp, termināļus  un internetu, lai izplatītu Nasdaq tirgus datus.

Saraksts ar Baltijas tirdzniecības informācijas izplatītājiem ir pieejams šeit.