• Ilggadēja pieredze

 • Izsoles caurskatāmība

 • Publicitāte

 • Pieejamība visiem Biržas biedriem- bankām un brokeru sabiedrībām, 
  kas savukārt nodrošina pakalpojumus saviem klientiem

Biržas piedāvātie izsoļu algoritmi un infrastruktūra, kas ir daļa no regulārās tirdzniecības sistēmas, ir izmantojami gan akciju, gan parāda vērtspapīru sākotnējai izplatīšanai/ pārdošanai, kā arī vērtspapīru atpirkšanai. 
Algoritmus ir iespējams mainīt un pielāgot konkrētajai vērtspapīru izsolei.
 
Birža ir organizējusi dažādas izsoles, to starpā Latvijas GāzeLatvijas kuģniecība un Ventspils nafta
 

Priekšrocības izsoļu organizēšanai Biržā: 

 • Iespēja sākotnēji izvietot visu vērtspapīru apjomu uzreiz vai pa daļām, atkarībā no tirgus situācijas un izsoles organizētāja vēlmēm;
 • Iespēja piesaistīt neierobežotu investoru skaitu, tādējādi nodrošinot uzņēmumam labāko iespējamo vērtspapīru pārdošanas cenu atkarībā no pieprasījuma;
 • Izsoļu infrastruktūra ir integrēta biržas regulārās tirdzniecības sistēmā, līdz ar to tā ir labi zināma un ērti lietojama vērtspapīru brokeriem visā Nasdaq grupā;
 • Tiek nodrošināts darījumu caurspīdīgums;
 • Gan izsolēs, gan otrreizējā tirdzniecībā tiek izmantota Nasdaq CSD norēķinu sistēma, kas ir pierasta un saprotama tirgus dalībniekiem. Norēķini ir ērti, ātri un klientam droši. Turklāt, papildus ierastajiem T+2 dienu norēķiniem, izsolēm ir iespējams piemērot jebkuru citu norēķinu datumu;
 • Izsoļu organizēšana Biržā ietver ne tikai izsoles tehnisko izpildi, bet arī nodrošina procesa komunikāciju investoriem un sabiedrībai;
 • Informācija par izsoles organizēšanu un rezultātiem tiek izplatīta masu informācijas līdzekļiem un atspoguļota Nasdaq Baltijas interneta mājaslapā, iepriekš par to vienojoties ar izsoles organizētāju.