Nasdaq Baltijas biržas nodrošina dažāda veida vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū un pakalpojumus, kas saistīti ar finanšu instrumentu publisko apgrozību. Vērtspapīru emitents atkarībā no finanšu instrumenta veida var izvēlēties vienu no Baltijas biržu organizētajiem regulētajiem tirgiem, kurā iekļaut savus finanšu instrumentus.

Baltijas biržās finanšu instrumenti var tikt kotēti zemāk minētajos sarakstos. Šajos sarakstos vienkopus tiek kotēti visās trīs Baltijas biržās iekļautie finanšu instrumenti, lai arī juridiski tie ir nākuši katrs no savas valsts biržas – Tallinas, Rīgas vai Viļņas, un tos uzrauga katras valsts finanšu tirgus uzraudzības institūcija un Birža. 


Regulētais tirgus

Regulētais tirgus ir organizatorisku, juridisku un tehnisku pasākumu kopums, kas padara iespējamu atklātu un regulāru finanšu instrumentu darījumu slēgšanu; Regulētajā tirgū vērtspapīru iekļaušana sarakstos, tirdzniecības organizēšana un norise, kā arī emitentu uzraudzība tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem un direktīvām. Regulēto tirgu uzrauga gan Birža, gan attiecīgās valsts finanšu tirgus uzraudzības institūcija. 

Baltijas regulētajā finanšu instrumentu tirgū vērtspapīri var tikt iekļauti  sekojošos sarakstos:

  • Baltijas Oficiālais saraksts (akcijām)
  • Baltijas Otrais saraksts (akcijām)
  • Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts (parāda vērtspapīriem)
  • Baltijas Ieguldījumu Fondu saraksts (ieguldījumu fondu apliecībām) 


Alternatīvais tirgus

Alternatīvajā Biržas tirgū iekļautajiem uzņēmumiem tiek izvirzītas mērenākas prasības salīdzinājumā ar regulēto tirgu. Tirgus un uzņēmumu uzraudzību veic Birža un Sertificētie konsultanti. Šis Biržas organizētais tirgus paredzēts jauniem, strauji augošiem uzņēmumiem. Alternatīvajā tirgū finanšu instrumenti var tikt iekļauti zemāk minētajā sarakstā:

  • First North (akcijām)
  • First North (parāda vērtspapīriem)

First North ir alternatīvais akciju tirgus, kas augošiem uzņēmumiem nodrošina daudzpusīgas iespējas piesaistīt kapitālu un palielināt savu atpazīstamību Baltijas finanšu tirgos, savukārt investoriem – interesantas ieguldījumu iespējas.

Uzņēmumi alternatīvajā tirgū var izmantot tās pašas priekšrocības, ko sniedz kompānijas kotācija regulētajā tirgū, bet ar daudz vienkāršākiem noteikumiem un zemākām prasībām. Alternatīvo vērtspapīru tirgu First North organizē un pārvalda Nasdaq Ziemeļvalstu un Baltijas biržas. Alternatīvajam tirgum nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa. First North tirgū iekļautajiem uzņēmumiem ir jāievēro First North noteikumi un uz tiem neattiecas regulētajam vērtspapīru tirgum noteiktās prasības.

First North nodrošina tirdzniecības un informācijas izplatīšanas infrastruktūru. Katram First North tirgū iekļautajam uzņēmumam ir jāsadarbojas ar kādu no First North Sertificētajiem konsultantiem (konsultantu sarakstu skatīt šeit), kurš ir noslēdzis līgumu ar biržu. Sertificētā konsultanta uzdevums ir sniegt uzņēmumam atbalstu tirgus prasību izpildē un sekot līdzi, lai uzņēmums ievērotu First North informācijas atklāšanas prasības un investoru rīcībā būtu pietiekams informācijas apjoms investīciju lēmumu pieņemšanai. Konsultanta pienākums ir arī nekavējoties ziņot biržai par gadījumiem, kad uzņēmums nav ievērojis tirgus noteikumu prasības.

Investoriem alternatīvais tirgus rada iespēju ieguldīt uzņēmumu attīstības sākumposmos. Investīcijas alternatīvajā tirgū var nest lielāku peļņu, taču tās var būt saistītas arī ar lielāku risku, jo uzņēmumiem alternatīvajā tirgū tiek izvirzītas mērenākas iekļaušanas un informācijas atklāšanas prasības nekā regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem.

Termins “regulētais tirgus” ir definēts Eiropas Savienības direktīvā MiFID. Saskaņā ar MiFID, tirdzniecība ar vērtspapīriem var tikt organizēta uz daudz brīvākiem noteikumiem Daudzpusējās Tirdzniecības Sistēmas ietvaros. First North darbojas kā Daudzpusējā Tirdzniecības Sistēma (Multilateral Trading Facility), tādēļ uz tajā iekļautajiem uzņēmumiem ir attiecināmas nevis regulētā tirgus prasības, bet First North noteikumi. Ieguldījumiem šajā tirgus segmentā var būt augstāka riska pakāpe salīdzinot ar regulēto tirgu.

 

Biežāk uzdotie jautājumi par Alternatīvo tirgu

Kas ir Alternatīvais vērtspapīru tirgus?

Finansējuma piesaiste Alternatīvajā tirgū

Sertificētā konsultanta loma Alternatīvajā tirgū

Atšķirības starp Alternatīvo un biržas Regulēto tirgu

Mazākumakcionāru aizsardzība Alternatīvajā tirgū

 

Vairāk par Nasdaq Baltijas biržu sarakstu struktūru – lasīt šeit.