Pirmais solis ir sazināties ar biržas speciālistiem un norunāt tikšanos. Iepazīstoties ar uzņēmumu biržas speciālisti izpratīs tā sagatavotības pakāpi un mērķus un ieteiks nākamos soļus.

Vērtspapīru iekļaušana biržā nozīmē izveidot attiecības ar biržu un ar investoriem. Tradicionāli šajā procesā uzņēmumam palīdz jurists vai juridiskais birojs un finanšu konsultants, kas specializējas korporatīvajās finansēs un investīciju bankas pakalpojumos.
 

Attiecības ar biržu

  1. Tikšanās ar biržas speciālistiem. Biržas speciālisti sniegs atbalstu uzņēmumam un tā izvēlētajiem konsultantiem.
  2. Uzņēmums noslēdz līgumu ar Latvijas Centrālo depozitāriju par vērtspapīru iegrāmatošanu un ISIN koda piešķiršanu (īpašs vērtspapīru reģistrācijas kods).
  3. Uzņēmums biržā iesniedz pieteikumu un citus dokumentus. Biržas speciālisti tiekoties detalizēti izstāstīs par šiem dokumentiem un pie nepieciešamības sniegs palīdzību to sagatavošanā.
  4. Biržas valde 10 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par uzņēmuma vērtspapīru iekļaušanu Biržā.
  5. Uzņēmums un birža paraksta Kotēšanas līgumu, ne vēlāk kā trīs dienas pirms finanšu instrumentu iekļaušanas vienā no Biržas sarakstiem.
  6. Tiek uzsākta uzņēmuma vērtspapīru tirdzniecība Biržā.

Pēc kotācijas uzsākšanas biržā uzņēmuma vērtspapīri automātiski būs pieejami plašam investoru lokam ārpus Latvijas, – birža Latvijā ir daļa no Nasdaq biržu grupas, un kopā ar biržām Lietuvā un Igaunijā veido vienotu Nasdaq Baltijas tirgu. Šis tirgus ir viegli pieejams starptautiskajiem investoriem. Nasdaq nodrošina, ka investori var vienādi viegli piekļūt visiem Baltijas uzņēmumu vērtspapīriem, neatkarīgi no uzņēmuma izcelsmes valsts. Ārvalstu investoru acīs Nasdaq nodrošina vienotu Baltijas tirgu.

Līgums par kotāciju ar Nasdaq Riga uzņēmumam sniedz papildus priekšrocības, augsta līmeņa klientu serviss – vietējā valoda, speciālistu pieejamība, indivuāls klientu menedžeris, iespēja tikties klātienē. Arī attiecības ar investoriem un biržu regulē Latvijas jurisdikcija.


Attiecības ar investoriem

Ja uzņēmums plāno veikt kapitāla piesaisti vai akcionāri plāno pārdot daļu no savām akcijām, tad jāveic sākotnējā piedāvājuma process, par ko plašāka informācija sniegta šeit. Pirms uzsākt šo procesu, ieteicams tikties ar biržas speciālistiem, kas sniegs pirmās konsultācijas akciju publiskāpiedāvājuma veiksmīgai īstenošanai vai piemērotas un kompetentas investīciju banku izvēlei.

Pastāv iespēja biržā iekļaut esošās akcijas, nevienam tās vēl nepārdodot un neemitējot jaunas. Tādā veidā var izpildīt priekšnoteikumus nākotnē iespējamajai kapitāla piesaistei nākotnē un uzņēmuma akciju aktīvākai tirdzniecībai. Kotācija biržā dos iespēju esošajiem akcionāriem pārdot uzņēmuma akcijas par tirgus cenu, bet pircējiem izteikt piedāvājumus tās iegādāties norādot cenu, kādu tie gatavi maksāt.


Par obligāciju emisijas procesu lasīt šeit.