Baltijas Oficiālais saraksts

Baltijas Oficiālais saraksts ir atpazīstamākais no Baltijas biržu sarakstiem. Oficiālajā sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem ir izvirzītas visaugstākās kvalitatīvās prasības. Prasība ievērot noteiktu brīvā publiskā apgrozībā esošo akciju skaita apjomu dod iespēju investoriem brīvi pirkt un pārdot attiecīgā uzņēmuma akcijas un nodrošina augstu akciju likviditāti. Tāpat pastiprinātās informācijas atklāšanas prasības palielina uzņēmuma caurspīdīgumu, tādējādi paaugstinot investoru uzticamību un minimizējot ar informācijas trūkumu saistītos riskus. Pateicoties tam gan esošie akcionāri, gan potenciālie investori var izvērtēt sava ieguldījuma patieso vērtību. Oficiālā sarakstā kotēto uzņēmumu akcijas tiek iekļautas dažādos indeksos, tādējādi tās kalpo par radītāju vispārējām tirgus attīstības tendencēm. Uzņēmumam, kura akcijas tiek kotētas Baltijas Oficiālajā sarakstā, paveras lielākas iespējas izdevīgi piesaistīt potenciālos investorus, gadījumā, ja tas nolemj piesaistīt papildus kapitālu uzņēmuma attīstībai.

Lai atbilstu Oficiālā saraksta prasībām, uzņēmumam jābūt vismaz 3 gadu uzņēmējdarbības vēsturei, stabilam finansiālajam stāvoklim, tirgus kapitalizācijai vismaz EUR 4 miljoni, grāmatvedības pārskati jāgatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS), un brīvā apgrozībā jābūt vismaz 25% akciju vai akcijām vismaz 10 miljonu eiro vērtībā.

Baltijas Otrais saraksts

Baltijas Otrais saraksts paredzēts vidēja lieluma uzņēmumiem. Baltijas Otrajā sarakstā iekļauto akciju emitentiem netiek izvirzītas kvantitatīvas prasības attiecībā uz kapitalizāciju vai akciju skaitu brīvā  publiskā apgrozībā, bet ir saistošas informācijas atklāšanas prasības, kas noteiktas gan Biržas noteikumos gan Finanšu instrumentu tirgus likumā. Tādejādi investoriem un akcionāriem ir pieejama visa būtiskā, cenu ietekmējošā informācija. Nelielam uzņēmumam akciju kotācija Otrajā sarakstā var kalpot kā atskaites punkts kapitāla piesaistei un tālākai virzībai uz Oficiālo sarakstu.
 

First North – alternatīvais tirgus strauji augošiem uzņēmumiem

Alternatīvajā vērtspapīru tirgū First North akcijas tiek tirgotas tajā pašā tirdzniecības sistēmā un tiek piedāvātas tiem pašiem tirgus dalībniekiem un investoriem kā Baltijas regulētajā tirgū. Taču alternatīvā tirgus prasības ir mērenākas un vieglāk izpildāmas, jo šis tirgus tiek organizēts atbilstoši  Biržas izdotajiem  alternatīvā tirgus noteikumiem, nevis Finanšu instrumentu tirgus likumam.

Atšķirībā no Regulētā tirgus, First North tirgū iekļautiem uzņēmumiem ir jāpiesaista Sertificētais konsultants uz visu akciju tirdzniecības laiku Alternatīvajā tirgū. Pilnu First North Sertificēto konsultantu sarakstu atradīsiet šeit.

First North ir piemērots dažādiem uzņēmumiem:

  • augošiem uzņēmumiem, kas vēlas attīstīties;
  • stabiliem uzņēmumiem, kam nepieciešami līdzekļi, lai apgūtu jaunus tirgus, paaugstinātu konkurētspēju jau esošajā tirgū vai īstenotu citu uzņēmumu pārņemšanu;
  • ģimenes uzņēmumiem, kuros paredzēta īpašnieku maiņa;
  • uzņēmumiem, kas ir atvērti pārpirkšanai;
  • uzņēmumiem, kas apsver iespēju ar laiku kotēties biržas regulētajā tirgū, piemēram, Baltijas Oficiālajā sarakstā.
     

Pētījums: Kam piemērots First North?

Plašāka informācija par First North pieejama šeit.

Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts

Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā tiek iekļauti uzņēmumu parāda vērtspapīri – parādzīmes (ar dzēšanas termiņu līdz 1 gadam), obligācijas (ar dzēšanas termiņu ilgāku par 1 gadu) un ķīlu zīmes.