Vērtspapīru tirgus ir neizsmeļams un alternatīvs finansējuma avots

Vērtspapīru tirgus ļauj uzņēmumam veikt akciju un obligāciju emisiju. Salīdzinot ar citiem kapitāla piesaistes veidiem, tam ir virkne priekšrocību:

 • Pieejami neierobežoti finanšu resursi. Baltijas birža un tajā kotētie vērtspapīri, būdama daļa no pasaulē lielākās biržu grupas Nasdaq, ir viegli pieejama un ērti saprotama milzīgam skaitam investoru visā pasaulē, sākot no ieguldījumu un pensiju fondiem līdz līdzekļu pārvaldes sabiedrībām un investoriem – privātpersonām. Baltijas uzņēmumu akcijas tiek tirgotas Nasdaq biržu grupas tirdzniecības sistēmā INET GENIUM, ko lieto investori visā pasaulē. Vērtspapīru tirgus dod iespēju piesaistīt finansējumu visdrosmīgākajiem un ambiciozākajiem plāniem – uzņēmums iegūst iespēju straujāk attīstīt ražošanu, paplašināt produkcijas sortimentu, palielināt tirgus daļu, veikt starptautisku ekspansiju, iegādāties konkurentus, veikt lielas, bieži vien pat riskantas investīcijas.
   
 • Iespēja piesaistīt kapitālu arī tad, ja uzņēmuma kredītiespējas ir izsmeltas vai banku kredītprocenti šķiet pārlieku augsti. Birža dod iespēju piesaistīt finansējumu no liela skaita tādu  investoriem, kas gatavi uzņemties augstāku risku.
   
 • Vieglāk piesaistīt jaunu finansējumu, ja uzņēmuma akcijas vai obligācijas jau ir ir iekļautas biržā un investoriem ir bijusi iespēja iepazīt uzņēmumu, tā pārvaldību, attiecības ar investoriem. 
   
 • Iespējams piesaistīt līdzekļus no plaša investoru loka, līdz ar to uzņēmums nav atkarīgs tikai no viena investora vai kreditora.
   
 • Nav nepieciešams nodrošinājums – ķīla. Investori vērtspapīru tirgū tradicionāli uzņemas augstāku risku, nekā tradicionālie kreditori.

   

Uzņēmuma ieguvumi biržā:

 • Uzņēmumam tiek noteikta tirgus vērtība – akcijas iekļaujot biržā, tām tiek veidota pastāvīga tirgus vieta un noteikta tirgus cena, akcionāri uzzin, cik viņu ieguldījums patiesībā ir vērts. Vienas akcijas cena var vairākkārtīgi pārsniegt peļņu uz vienu akciju vai izmaksājamo dividenžu apjomu.
   
 • Tiek nodrošināta uzņēmuma akciju likviditāte – biržā iespējama brīva tirdzniecība ar uzņēmuma akcijām; gan esošie akcionāri, gan potenciālie akcionāri var brīvi pirkt un pārdot akcijas. Tiklīdz uzņēmuma īpašnieki vēlas pārdot akcijas, to iespējams viegli īstenot.
   
 • Uzlabojas darbības efektivitāte – papildu pienākumi attiecībā uz informācijas atklāšanu palīdz sakārtot uzņēmuma iekšējo un ārējo komunikāciju, kontroles mehānismus un pārvaldi kopumā. Tas pozitīvi iespaido uzņēmuma darbību, palīdz kredītresursu piesaistē, ļauj akcijām sasniegt labāku vērtējumu investoru acīs un ceļ uzņēmuma vērtību.
   
 • Iespēja efektīvāk motivēt darbiniekus – tiklīdz akcijas tiek kotētas biržā un uzņēmuma darbinieki kļūst par akcionāriem, pieaug darbinieku ieinteresētība uzņēmuma darbības rezultātos. Turklāt uzņēmums var prēmēt darbiniekus ar akciju piešķiršanas vai opciju programmām. Šādas programmas motivē darbiniekus rūpēties par uzņēmuma darbību ilgtermiņā un palīdz mazināt kadru mainību tajos amatos, kas ir īpaši būtiski veiksmīgas uzņēmuma darbības nodrošināšanai.
   
 • Papildu publicitāte un augstāka reputācija – tie uzņēmumi, kuru akcijas ir iekļautas biržā, iegūst papildu publicitāti un piesaista interesi gan no investoru, gan sadarbības partneru puses.
   
 • Atpazīstamība un prestižs – tos veicinās pieaugošā publicitāte un ietekmēs publiskotās informācijas kvalitāte, uzņēmuma korporatīvā pārvaldība un investoru attiecības. Tas savukārt nostiprinās uzņēmuma konkurētspēju gan Latvijā, gan starptautiskajos tirgos. Daudzos gadījumos uzņēmuma atrašanās biržā palīdz tiem ikdienas darbā – tiek sasniegta augstāka uzticēšanās no ārvalstu sadarbības partneru un klientu puses. Klienti un piegādātāji sadarbojoties ar biržā kotētu uzņēmumu jūtas drošāk. 
   
 • Vieglāk veikt pārņemšanas un apvienošanās darījumus. Ja uzņēmuma mērķis ir kāda cita uzņēmuma pārņemšana, tad daļu no pirkuma summas iespējams maksāt ar pārņēmēja sabiedrības akcijām.

 

Kotēta uzņēmuma pieredzeSalvis Lapiņš, Olainfarm Valdes loceklis: ”Uzņēmums, kas ir kotēts biržā iegūst ne tikai redzamību un publicitāti vietējā, reģionālā un starptaustiskā līmenī, bet arī veicina atbildību pret saviem investoriem. Mēs to uztveram ļoti nopietni – esam ievērojami uzlabojuši mūsu korporatīvās pārvaldības praksi, esam darījuši visu iespējamo investoru attiecībās un investori to ir novērtējuši,  padarot mūs par vērtīgāko farmācijas uzņēmumu Baltijas reģionā.”