Akciju publiskais piedāvājums (IPO, Initial Public Offering) tiek veikts plašam investoru lokam, ar mērķi iegūt kapitālu uzņēmuma attīstībai vai pārdot esošo akcionāru kapitāldaļas par tirgus cenu. Pēc akciju publiskā piedāvājuma uzņēmuma akcijas sāk tirgot fondu biržā.

Akciju publisko piedāvājumu var veikt uzņēmums, kura akcijas līdz šim nav tikušas kotētas biržā, kā arī uzņēmumi, kuru akcijas jau ir kotētas biržā (otrreizējais publiskais piedāvājums).

Vēlamais uzņēmuma profils akciju laišanai publiskā apgrozībā (angļu valodā).

 

Akciju publiskā piedāvājuma process

(Uzklikšķinot – attēls pilnā izmērā)
Konsultācijas ar biržas speciālistiem. Pirmais solis ir sazināties ar biržas speciālistiem un norunāt tikšanos. Iepazīstoties ar uzņēmumu biržas speciālisti izpratīs tā sagatavotības pakāpi un mērķus un ieteiks nākamos soļus akciju piedāvājuma veiksmīgai īstenošanai, piemērotas un kompetentas investīciju banku izvēlei.

 • Lēmums par kapitāla piesaisti vai akciju pārdošanu.  Akcionāri pieņem lēmumu piesaistīt kapitālu uzņēmuma attīstībai ar akciju publisko piedāvājumu vai uzņēmuma esošais akcionārs/-i pieņem lēmumu pārdot visas vai daļu sev piederošās uzņēmuma akcijas par tirgus cenu.
 • Investīciju bankas izvēle. Investīciju banka ir profesionāls publiskā piedāvājuma organizētājs, kas palīdzēs sagatavot uzņēmumu publiskajam piedāvājumam, veiks tā novērtēšanu, nodarbosies ar akciju pārdošanu institucionālajiem un privātajiem investoriem.
 • Uzņēmuma sagatavošana. Pirms sākotnējā publiskā piedāvājuma uzņēmumam skaidri jādefinē stratēģiskie un finanšu mērķi, kā arī kapitāla izlietošanas nolūki, tāpat jāievieš virkne pārvaldības procedūru un finanšu standartu.
 • Uzņēmuma sākotnējais novērtējums. Investīciju banka veic uzņēmuma sākotnējo novērtējumu par tā iespējām sekmīgi veikt akciju publisko piedāvājumu.
 • Uzņēmuma padziļināta izpēte (due diligence). Tiek veikta uzņēmuma stratēģijas, tirgus pozīciju un risku izpēte, kā arī juridiskā stāvokļa un finanšu datu analīze.
 • Uzņēmuma akciju cenas noteikšana. Uzņēmuma akciju cenu nosaka dažādi faktori – uzņēmuma sākotnējais novērtējums un padziļinātā izpēte, vadības prognozes, tirgus apstākļu analīze un tendences, kā arī potenciālo investoru interese. Akcijas publiskajā piedāvājumā var tikt piedāvātas par fiksētu cenu, bet visbiežāk potenciālajiem investoriem tiek piedāvāts akciju cenas diapazons.
 • Prospekts. Ja uzņēmuma akcionārus apmierina noteiktais akciju cenas diapazons, tad investīciju banka izstrādā prospektu – dokumentu, kurā tiek detalizēti aprakstīts uzņēmums, akciju emisija un akciju publiskā piedāvājuma norise. Prospekts tiek reģistrēts vērtspapīru tirgus uzraudzības institūcijā (Latvijā – FKTK), iesniegts biržā, un izplatīts starp potenciālajiem investoriem kā mārketinga materiāls.
 • Prezentācijas investoriem. Investīciju banka noskaidro potenciālos institucionālos investorus un informē tos par iespēju iegādāties uzņēmuma akcijas. Tiek organizētas izbraukuma prezentācijas (road shows) pie nozīmīgākajiem institucionālajiem investoriem, kurās uzņēmuma vadība prezentē savu uzņēmumu. Vienlaicīgi tiek informēti privātie investori par iespēju iegādāties uzņēmuma akcijas.
 • Investori parakstās uz akcijām.  Investori, kas izlēmuši iegādāties uzņēmuma akcijas publiskajā piedāvājumā, parakstās uz uzņēmuma akcijām. Ja akcijām ir noteikts cenas diapazons, tad investori norāda, par kādu cenu un cik daudz akciju tie ir gatavi iegādāties.
 • Akciju pārdošanas cenas noteikšana. Investīciju banka izanalizē parakstīšanās rezultātus un nosaka akciju sadalījumu starp investoriem un akciju pārdošanas cenu, t.i., vienu cenu, par kādu akcijas tiek pārdotas visiem investoriem. Atkarībā no pieprasījuma, šī cena var būt tuvāk augšējai vai apakšējai akciju cenas diapazona robežai.
 • Finansējuma saņemšana. Akcijas tiek pārskaitītas uz investoru bankas kontiem un tiek veikti norēķini – uzņēmums un / vai esošie akcionāri saņem finansējumu.
 • Vērtspapīru kotācija biržā. Uzņēmuma akcijas tiek iekļautas biržā un publiskajā tirgū tiek uzsākta tirdzniecība ar uzņēmuma akcijām.
 • Būtiskās informācijas atklāšana. Kotētam uzņēmumam bez kavēšanās ir jāatklāj būtiska informācija, kas var ietekmēt uzņēmuma akciju cenu.
 • Finanšu pārskatu publicēšana. Uzņēmumam jāatklāj informācija par uzņēmuma finanšu situāciju, iesniedzot biržā ceturkšņa pārskatus un auditētu gada finanšu pārskatu.