Ārvalstu uzņēmumu iekļaušana Baltijas vērtspapīru tirgū

Nasdaq Baltijas biržas izstrādājušas vadlīnijas ārvalstu uzņēmumu vērtspapīru iekļaušanai Nasdaq Baltijas vērtspapīru tirgū. Vadlīnijās ir iekļauta plaša informācija par Nasdaq Baltijas biržu piedāvātajiem pakalpojumiem, prasībām attiecībā uz vērtspapīru iekļaušanu un tirdzniecību Nasdaq Baltijas biržās, kā arī, ieguvumiem finanšu instrumentu iekļaušanai un tirdzniecībai Nasdaq Baltijas vērtspapīru tirgū.