Ikviens uzņēmuma īpašnieks kādā brīdī nonāk pie jautājuma – ko darīt tālāk? Pārdot uzņēmumu vai daļu no tā, turpināt ieguldīt tajā līdzekļus, paplašināties vai apvienoties. Tādos brīžos ir svarīgi zināt visas iespējamās alternatīvas, to priekšrocības un trūkumus, un pieņemt pareizāko lēmumu.

Birža pamatā uzņēmumam piedāvā divas kapitāla piesaistes iespējas:


Akciju piedāvājums
 – uzņēmums savas kapitāldaļas piedāvā iegādāties neierobežotam investoru lokam, vēlāk uzsākot akciju kotāciju biržā. Investori, kas iegādājas akcijas, kļūst par līdzīpašniekiem un var brīvi rīkoties ar savām akcijām. Akciju publiskais piedāvājums tiek veikts trijos gadījumos:

  • kad uzņēmumam ir nepieciešams kapitāls attīstībai,
  • kad viens vai vairāki uzņēmuma lielie akcionāri vēlas pārdot visas vai daļu sev piederošo akciju par tirgus cenu,
  • kad abi minētie mērķi tiek īstenoti vienlaikus.


Obligāciju publiska emisija – uzņēmums aizņemas līdzekļus no neierobežota investoru loka uz paša definētiem nosacījumiem. Aizdevēji nekļūst par īpašniekiem.
 

Lasiet vairāk: