Kādas ir atšķirības starp akciju iekļaušanu Alternatīvajā tirgū First North un kotāciju Baltijas Oficiālajā sarakstā?

Baltijas Oficiālais saraksts ir Baltijas fondu biržu galvenais tirgus segments, kas ir regulēts tirgus Eiropas Savienības (ES) juridisko normu izpratnē un ko regulē attiecīgo valstu finanšu tirgus uzraudzības institūcijas – Latvijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Iekļaušanas prasības regulētajā tirgū ir balstītas uz ES standartiem un direktīvām un ir paredzētas stabilu uzņēmumu akciju kotēšanai. Regulatorās prasības Baltijas Oficiālajā sarakstā ir augstākas nekā prasības First North, tādēļ kotācija Baltijas Oficiālajā sarakstā ir uztverama kā sava veida kvalitātes standarts. Baltijas Oficiālajā sarakstā ieguldījumus veic gan privātie, gan arī institucionālie investori no Baltijas un citām valstīm. Akciju kotēšana Baltijas Oficiālajā sarakstā uzņēmumiem nodrošina plašu atpazīstamību un augstu uzticamību.

First North ir alternatīva akciju kotēšanai Baltijas Oficiālajā sarakstā, jo alternatīvajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem tiek izvirzītas mērenākas prasības. First North tirgus uzraudzību veic birža un Sertificētie konsultanti. Uz First North iekļautajiem uzņēmumiem netiek attiecinātas daudzas Baltijas Oficiālā saraksta prasības, tādēļ First North ir piemērots jebkuras nozares un jebkura lieluma uzņēmumiem, sākot ar maziem, jauniem un augošiem uzņēmumiem un noslēdzot ar jau stabiliem nozaru līderiem. First North piedāvā apvienot vērtspapīru tirgus sniegtās iespējas ar daudz vienkāršākiem noteikumiem, tādēļ uzņēmumi to bieži izmanto arī kā pirmo soli ceļā uz regulēto tirgu. First North prasības ir zemākas nekā Baltijas Oficiālā sarakstā, tādēļ investīciju riska pakāpe First North ir augstāka. Tirgū iekļautajiem uzņēmumiem First North piedāvā plašu investoru bāzi, jo Alternatīvais tirgus izmanto to pašu tirdzniecības un informācijas izplatīšanas infrastruktūru, ko regulētais tirgus. Tas nozīmē, ka Baltijas regulētā tirgus biedriem un investoriem automātiski ir nodrošināta pieeja investīciju veikšanai arī First North.

Regulētais tirgus – Baltijas Oficiālais saraksts

Alternatīvais tirgus – First North Baltijā


Tirgus statuss un uzraudzība

 

Regulēts vērtspapīru tirgus, uz ko pilnā mērā attiecas Eiropas Savienības un katras attiecīgās valsts finanšu tirgus likumdošanas prasības Vērtspapīru tirgus, ko regulē biržas izdotie First North noteikumi


Iestāšanās prasības

 

Vismaz trīs gadu ilga darbības vēsture Nav prasības pēc minimālā darbības vēstures ilguma
Uzņēmuma akciju kapitalizācijai jābūt vismaz 4 milj. eiro lielai Nav minimālo prasību uzņēmuma akciju tirgus vērtībai
Brīvā publiskā apgrozījumā jābūt vai nu 25 % uzņēmuma akciju vai akcijām 10 milj. eiro vērtībā Nav prasību par minimālo publiskā apgrozījumā esošo akciju apjomu
Nepieciešams Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprināts prospekts Vienkāršots uzņēmuma apraksts (prospekts nepieciešams tikai kapitāla piesaistes gadījumos)
Parasti nepieciešami vairāki konsultanti, piemēram, investīciju banka, juridiskais birojs, starptautiskie auditori u.c. Nepieciešams līgums ar Sertificēto konsultantu

Informācijas atklāšana

Pārskati jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS) Pārskatus var sagatavot saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem vai IFRS
Jāsniedz gada, pusgada un ceturkšņa finanšu pārskats Jāsniedz gada un pusgada finanšu pārskats
Informācija jāatklāj latviešu un angļu valodā Informācija jāatklāj latviešu vai angļu valodā
Obligāts ir ziņojums par korporatīvās pārvaldības rekomendāciju ievērošanu Ziņojums par korporatīvās pārvaldības rekomendāciju izpildi nav obligāts


Investīciju riska pakāpe

 

Kontrolēts investīciju risks, jo uzņēmumiem tiek izvirzītas augstas iekļaušanas un informācijas atklāšanas prasības Augstāks investīciju risks, jo uzņēmumiem netiek izvirzītas tik augstas informācijas atklāšanas un iekļaušanas prasības