Biržā kotētiem uzņēmumiem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība no investoru, biznesa partneru, mediju  puses. Tāpat tiek izvirzītas jaunas prasības. Ievērojot šis prasības un prasmīgi veidojot investoru attiecības, uzņēmums var sasniegt vēl augstāku reputāciju un uzticēšanos no sadarbības partneru, klientu, valsts institūciju, mediju un investoru puses. Investoru un akciju analītiķu viedoklis ir īpaši svarīgs, jo tas ietekmē uzņēmuma akciju novērtējumu. Labu investoru attiecību rezultātā tiek palielināta gan uzņēmuma kopējā, gan katra atsevišķa akcionāra ieguldījumu vērtība. Tāpat labas un stabilas investoru attiecības palīdz uzņēmumam situācijā, kad nepieciešams piesaistīt papildus kapitālu, tiem nodrošināts plašāks investoru loks un izdevīgāki kapitāla piesaistes noteikumi.
 

Informācijas atklāšana

Informācijas atklāšanas mērķis ir nodrošināt visus vērtspapīru tirgus dalībniekus ar vienādu un pilnīgu informāciju par biržā iekļautajiem uzņēmumiem, tādējādi sniedzot iespēju pieņemt informētus investīciju lēmumus. Investori sagaida, ka uzņēmumiem, kuru vērtspapīri tiek kotēti biržā, bez kavēšanās atklās jebkuru būtisku informāciju, kurai varētu būt ietekme uz uzņēmuma vērtspapīru cenu. Uzņēmumiem ir arī jāsniedz regulārs ieskats savā finanšu situācijā, publiskojot ceturkšņa un gada finanšu pārskatus. Būtiskā informācija biržā jāpublisko vienlaicīgi ar informācijas publiskas atklāšanas medijos. Tas ir ērti iespējams izmantojot biržas informācijas izplatīšanas sistēmu GlobeNewswire. Šī sistēma tālāk nodrošina informācijas vienlaicīgu publicēšanu biržas mājaslapā un izplatīšanu medijiem.

Vairāk par informācijas atklāšanas prasībām Nasdaq Riga – lasīt šeit.

Korporatīvā pārvaldība 

Nasdaq Baltijas biržas Korporatīvās pārvaldības kodekss (Corporate Governance code) ietver rekomendācijas publisko vērtspapīru emitentiem uzņēmuma pārvaldības organizēšanā. Mērķis ir padarīt uzņēmuma pārvaldi caurskatāmāku un efektīvāku, un sniegt investoriem ieskatu, cik lielā mērā uzņēmums tiek pārvaldīts saskaņā ar labu praksi. Laba korporatīvā pārvaldība palielina uzņēmuma pievilcību investoru acīs.

Korporatīvās pārvaldības kodekss ļauj emitentiem brīvi izvēlēties, vai ievērot šīs rekomendācijas un cik lielā mērā. Katru gadu emitenti publisko Korporatīvās pārvaldības ziņojumu, kurā apraksta, kuras no Kodeksa prasībām tas ievēro vai paskaidro to neievērošanas iemeslus.

Kodeksu izstrādājusi Nasdaq Baltijas birža sadarbībā ar uzņēmumu pārvaldības ekspertiem, emitentiem, auditoriem, juristiem, vietējiem finanšu tirgus uzraugiem u.c. Vairāk par uzņēmumu pārvaldības rekomendācijām – lasīt šeit.