OMX Baltic Benchmark (OMXBB) – PI, GI, CAP

OMX Baltic Benchmark indeksā ietilpst Nasdaq Baltijas tirgus lielāko un aktīvāk tirgoto uzņēmumu akcijas, kuri pārstāv visus sektorus. Katras indeksa groza sastāvdaļas īpatsvars atkarīgs no tirgus vērtības, kura koriģēta ar brīvā apgrozībā esošo daudzumu – tātad tiek iekļauta tikai tā akciju kapitāla daļa, kura var uzskatīt par pieejamu brīvā tirdzniecībā. Veidojot vērtspapīru portfeli, indeksu var atdarināt ar nelielām izmaksām, līdz ar to tas ir īpaši pievilcīgs izmantošanai investīciju produktos un investoriem kalpo kā salīdzināmais indekss. OMXBB indeksa grozs tiek pārskatīts ik pusgadu, 1.janvārī un 1.jūlijā, lai nodrošinātu augstu ieguldīšanas iespēju un zemas darījumu izmaksas. Indekss pieejams gan kā PI, gan kā GI, kā arī ar īpatsvara ierobežojumiem ar nosaukumu OMXBBCAP, kuru arī aprēķina gan kā PI, gan kā GI. OMXBB un OMXBBCAP tiek rēķināti eiro. OMXBB un OMXBBCAP bāzes datums ir 1999.gada 31.decembris, un bāzes vērtība ir 100. Indeksu vērtības tiek izplatītas ar 60 sekunžu intervālu.
 

OMX Baltic 10 (OMXB10) – PI, GI

OMXB10 ir tirgojamais indekss, kuru veido 10 Baltijas biržās visaktīvāk tirgotās akcijas. Nelielais uzņēmumu skaits garantē to, ka indeksa akcijas ir ļoti likvīdas, līdz ar to indekss ērti izmantojams atvasināto finanšu instrumentu (derivatives) veidošanai. Īpatsvars indeksā atkarīgs no tirgus kapitalizācijas brīvā apgrozībā, taču ir īpatsvara ierobežojums 15%. Indeksa grozs tiek pārskatīts ik pusgadu, 1.janvārī un 1.jūlijā. Indeksa bāzes datums ir 1999.gada 31.decembris, un bāzes vērtība ir 100. Indekss tiek rēķināts eiro kā PI un GI. Indeksa vērtības tiek izplatītas reālā laika režīmā ar vienas sekundes intervālu.
 

OMX Baltic (OMXB) – PI, GI

OMX Baltijas visu akciju indekss aptver visas Baltijas biržu Oficiālajā un Otrajā sarakstā iekļautās akcijas, izņemot uzņēmumus, kur viena akcionāra rokās ir 90% vai vairāk akciju. Indeksa mērķis ir atspoguļot situāciju un izmaiņas Baltijas vērtspapīru tirgū. Indeksa bāzes datums ir 1999.gada 31.decembris, un bāzes vērtība ir 100. Indekss tiek rēķināts eiro kā PI un GI. Indeksu vērtības tiek izplatītas ar 60 sekunžu intervālu.
 

OMX Baltijas sektoru indeksi – PI, GI

OMX Baltijas sektoru indeksi balstās uz Industry Classification Benchmark (ICB), kuru izstrādājusi FTSE Group (FTSE). ICB ir detalizēta un visaptveroša uzņēmumu klasifikācijas struktūra, kas veicina un ļauj veikt nozaru un sektoru analīzi starp klasifikācijas četriem līmeņiem. Sektoru indeksi rāda nozares tendences un dod iespēju salīdzināt līdzīgus uzņēmumus nozares ietvaros. Indeksos ir iekļautas Nasdaq Baltijas tirgus Oficiālā un Otrā saraksta akcijas (izņemot uzņēmumus, kur viena akcionāra rokās ir 90% vai vairāk akciju). Indeksus aprēķina katram Nozares un Virssektora līmenim (ICB 1. līmenis un 2.līmenis) eiro kā PI un GI. Sektoru indeksu bāzes vērtība ir 1,000 un bāzes datums ir 2011.gada 30.jūnijs. Indeksu vērtības tiek izplatītas tikai pēc tirdzniecības sesijas slēgšanas.
 

OMX Tallinn (OMXT) – GI

OMX Tallinn ir visu akciju indekss, kurš aptver visas Nasdaq Tallinn Oficiālajā un Otrajā sarakstā iekļautās akcijas, izņemot uzņēmumus, kur viena akcionāra rokās ir 90% vai vairāk akciju. Indeksa mērķis ir atspoguļot situāciju un izmaiņas Tallinas vērtspapīru tirgū. Indeksa bāzes datums ir 1996. gada 3. jūnijs, un bāzes vērtība ir 100. OMX Tallinn ir GI indekss. Indeksa vērtības tiek izplatītas ar 60 sekunžu intervālu.
 

OMX Riga All Share (OMXR) – GI

OMX Riga visu akciju indekss, kurš aptver visas Nasdaq Riga Oficiālajā un Otrajā sarakstā iekļautās akcijas, izņemot uzņēmumus, kur viena akcionāra rokās ir 90% vai vairāk akciju. Indeksa mērķis ir atspoguļot situāciju un izmaiņas Rīgas vērtspapīru tirgū. Indeksa bāzes datums ir 1999.gada 31.decembris, un bāzes vērtība ir 100. OMX Riga ir GI indekss. Indeksa vērtības tiek izplatītas ar 60 sekunžu intervālu.
 

OMX Vilnius All Share (OMXV) – GI

OMX Vilnius ir visu akciju indekss, kurš aptver visas Nasdaq Vilnius Oficiālajā un Otrajā sarakstā iekļautās akcijas, izņemot uzņēmumus, kur viena akcionāra rokās ir 90% vai vairāk akciju. Indeksa mērķis ir atspoguļot situāciju un izmaiņas Viļņas vērtspapīru tirgū. Indeksa bāzes datums ir 1999.gada 31.decembris, un bāzes vērtība ir 100. OMX Vilnius ir GI indekss. Indeksa vērtības tiek izplatītas ar 60 sekunžu intervālu.