Nasdaq Baltijas akciju indeksu metodikas brošūra paredzēta lietotājiem, investoriem un citiem interesentiem, kuri interesējas par šo indeksu veidošanas un aprēķināšanas metodiku. Baltic All-Share, Benchmark, Baltic 10 Tradable, sektoru un vietējo indeksu rēķināšana un koriģēšana notiek visai līdzīgi kā ar Nasdaq indeksiem.

Nasdaq ir vienīgais un ekskluzīvais visu tiesību un nosaukumu uz indeksiem īpašnieks. Jebkuram produktam, kurš tiek izstrādāts uz indeksu bāzes, nepieciešama atļauja no Nasdaq.

Nasdaq biržas periodiski un ik dienas uztur indeksus – aprēķina un izplata indeksu vērtības un aprēķināšanas parametrus.

Nasdaq publicē informāciju par izmaiņām indeksu grozos. Izmaiņas Baltic Benchmark un Baltic 10 Tradable indeksu grozos, kā arī korekcijas saistībā ar vērtspapīru notikumiem, tiek publicētas Global Index Watch.

Global Index Watch ir pakalpojums, kas izplata informāciju par indeksiem. Vairāk informācijas: indexes.nasdaqomx.com/.

Rules for the Construction and Maintenance of the Nasdaq Baltic Equity Indexes

Rules for the Construction and Maintenance of the Nasdaq and Oslo Børs All-Share, Benchmark, Tradable and Sector Indexes