Nasdaq Baltic Stipendiju konkursa mērķis ir veicināt lielāku interesi par Baltijas vērtspapīru tirgu, rosinot studentus pētīt un analizēt tā dinamiku, tendences un attīstību, un gūt lielāku izpratni par tā būtisko lomu Baltijas valstu ekonomikā.

Stipendiju konkurss 2018

Nasdaq Baltijas biržas izsludina 2018. gada Nasdaq Baltic Stipendiju konkursu bakalaura un maģistra darbiem Baltijas vērtspapīru tirgus jomā.

 

Labāko darbu autoriem tiek piešķirta naudas balva:

1.vieta – 1000 EUR

2.vieta – 500 EUR

3.vieta – 250 EUR

Konkursam iesniegtos darbus vērtēs īpaši izveidota Vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Latvijas akadēmiskās vides pārstāvji, kapitāla tirgus profesionāļi, kā arī Nasdaq Baltijas tirgus speciālisti Tallinā, Rīgā un Viļņā.


Nosacījumi dalībai konkursā:

 • formas un satura ziņā darbam jāatbilst bakalaura / maģistra darba prasībām 
 • darba tēma saistīta ar Latvijas un/vai Baltijas vērtspapīru tirgu 
 • aizstāvēts iepriekšējā (2017) vai pašreizējā (2018) akadēmiskā gada laikā 
 • valoda – latviešu /angļu 
 • augstskolas vērtējums nav zemāks par 7 ballēm (vai līdzvērtīgi) 
 • iesniegšanas termiņš – 2018. gada 30. novembris

Vērtēšanas kritēriji

 • akadēmiskais ieguldījums
 • tēmas atbilstība un aktualitāte
 • oriģinalitāte un novitāte
 • pielietojamība, potenciāls praktiskai rezultātu pielietošanai
 • iespējas Studiju darbu attīstīt tālāk
   

Lai piedalītos konkursā, jāiesūta studiju darbs elektroniskā versijā (PDF vai MS Word formātā) uz e-pasta adresi riga@nasdaq.com, tēmā norādot „Stipendiju konkursam”. 

 

Pieteikumā jāiekļauj sekojoša informācija:

 • Studiju darba autora vārds, uzvārds un kontaktinformācija- e-pasts un tālruņa numurs;
 • Universitātes/ Augstākās izglītības mācību iestādes nosaukums, kurā Studiju darbs aizstāvēts;
 • Studiju darba vadītāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija- e-pasts un tālruņa numurs.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem:

 Nasdaq Riga 

 Nasdaq Riga