Nasdaq Baltic Stipendiju konkursa mērķis ir veicināt lielāku interesi par Baltijas vērtspapīru tirgu, rosinot studentus pētīt un analizēt tā dinamiku, tendences un attīstību, un gūt lielāku izpratni par tā būtisko lomu Baltijas valstu ekonomikā.

Stipendiju konkurss 2019

Nasdaq Baltijas biržas izsludināja 2018. gadā Nasdaq Baltic Stipendiju konkursu bakalaura un maģistra darbiem Baltijas vērtspapīru tirgus jomā. Konkurss norisinājās Baltijas mērogā un kopumā vērtēšanai tika iesniegti 32 darbi no dažādām Baltijas valstu augstskolām. Konkursa darbi tika vērtēti atbilstoši pieciem kritērijiem: akadēmiskais ieguldījums; atbilstība un aktualitāte; oriģinalitāte un novitāte; pielietojamība – potenciāls praktiskai rezultātu pielietošanai un iespējas studiju darbu attīstīt tālāk. Iesniegtos darbus vērtēja akadēmiskās vides pārstāvji, Baltijas kapitāla tirgus profesionāļi un Nasdaq Baltijas biržu vadošie speciālisti. Plašāk par Stipendiju konkursa uzvarētājiem 2019. gadā šeit

 

Labāko darbu autoriem tika piešķirta naudas balva:

1.vieta – 1000 EUR

2.vieta – 500 EUR

3.vieta – 250 EUR


Nosacījumi dalībai konkursā:

 • formas un satura ziņā darbam jāatbilst bakalaura / maģistra darba prasībām 
 • darba tēma saistīta ar Latvijas un/vai Baltijas vērtspapīru tirgu 
 • aizstāvēts iepriekšējā (2017) vai pašreizējā (2018) akadēmiskā gada laikā 
 • valoda – latviešu /angļu 
 • augstskolas vērtējums nav zemāks par 7 ballēm (vai līdzvērtīgi) 
 • iesniegšanas termiņš – 2018. gada 30. novembris

Vērtēšanas kritēriji

 • akadēmiskais ieguldījums
 • tēmas atbilstība un aktualitāte
 • oriģinalitāte un novitāte
 • pielietojamība, potenciāls praktiskai rezultātu pielietošanai
 • iespējas Studiju darbu attīstīt tālāk
   

Aicinām sekot līdzi jaunumiem:

 Nasdaq Riga 

 Nasdaq Riga