2019. gads

1. vieta un 1000 EUR naudas balva

Emīls Seilis un Ralfs Sataki
“Global Market Integration and Stock Market Liquidity: Analysis of the Baltic Region”
Rīgas Ekonomikas augstskola (SSE Riga). Bakalaura darbs


Foto no kreisās puses: Ralfs Sataki no Rīgas Ekonomikas augstskolas; Liene Dubava, Nasdaq Riga valdes locekle un Nasdaq Baltic Stipendiju konkursa vērtēšanas komisijas vadītāja; Emīls Seilis no Rīgas Ekonomikas augstskolas

 

2. vieta un 500 EUR naudas balva

Rytis Urbanavičius

“The Impact of Board Composition on the Performance of Companies Listed on Nasdaq Baltic”

Lietuvas ISM vadības un ekonomikas augstskola

 


Foto no labās puses: Nasdaq Vilnius prezidents Saulius Malinauskas un Rytis Urbanavičius no Lietuvas ISM vadības un ekonomikas augstskolas

3. vieta un 250 EUR naudas balva

Kaspar Kolk
“Raising Capital in Investment Based Crowdfunding Transactions: The Scope of Investor Protection”
Tartu universitāte 

Foto no kreisās puses: Nasdaq Tallinn valdes priekšsēdētājs Kaarel Ots un Kaspar Kolk no Tartu universitātes 


2016. gads

1. vieta un 1000 EUR naudas balva

Giedrė Petrošiūtė
“An Assessment of Factors Influencing Corporate Governance Disclosure among Baltic and Scandinavian Listed Companies” 
Universite catholique de Louvain, Louvain School of Management and Vytautas Magnus University. Maģistra darbs.


2. vieta un 500 EUR naudas balva

Rando Tomingas
“Performance Evaluation of Fundamental Indexation Strategies on the Baltic Stock Exchange” 
Tallinn University of Technology. Maģistra darbs.

3. vieta un 250 EUR naudas balva

Goda Gaušaitė and Arnas Vedeckis
“The Impact of Managerial Ownership on the Enterprise Performance in the Baltic States” 
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs. 
 

2015. gads*

1. vieta un 1000 EUR naudas balva

Teele Talpsepp
The influence of education and other socioeconomic and trading related factors on the disposition effect on the Tallinn Stock Exchange
Tallinn University of Technology. Maģistra darbs

2. vieta un 500 EUR naudas balva

Agnese Pavlovska un Donjeta Berisha
Herd Behavior in the NASDAQ OMX Baltic Stock Market
Lund University. Maģistra darbs

3. vieta un 250 EUR naudas balva

Kęstutis Ivanauskas
IPO underpricing and aftermarket performance in OMX Baltic
ISM University of Management and Economics. Maģistra darbs

*Sākot no 2015.gada uzvarētāji tiek izvirzīti Baltijas līmenī, nosakot Nasdaq Baltic TOP 3. 


2014. gads

1. vieta netika piešķirta, jo iesniegtie darbi nesasniedza izvirzīto konkursa mērķi, kas nosaka augstu darbu kvalitāti atbilstoši konkursa Nolikumā ietvertajām tēmām.

2. vieta
Zane Silabriede
Lietuvas piena pārstrādes uzņēmumu novērtēšana
Latvijas Universitāte. Bakalaura darbs

Krišjānis Rullis 
Different Strategies and Methods of Pricing Latvia`s Eurobonds
Rīgas Biznesa skola. Maģistra darbs


2013. gads

1. vieta 
Jeļena Gvardina un Jeļena Šahovska
Listing decision of firms in emerging markets
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs

2. vieta
Sandra Aile un Žymantas Baušys
„Corporate Social Responsibility and Financial Performance: The Examples of Estonia, Latvia and Lithuania”
Stockholm School of Economics (Zviedrija). Maģistra darbs

3. vieta
Laura Laube un Kārlis Malcenieks
The Impact of High Frequency Trading: Systematic Risk in European Equity Markets
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs


2012. gads

1. vieta 
Yaroslava Obertas un Ivan Mihhejev 
Explaining Equity Liquidity on the Baltic Stock Market: Role of Traditional and Novel Determinants
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs

2. vieta
Tomas Urniežius
Liquidity risk and performance of Lithuanian mutual funds
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs

3. vieta 
Ieva Sarkauskyte 
Testing Weak-Form Market Efficiency of Developing markets: Evidence from the Baltic Stock Exchange
St. Andrews universitāte (Lielbritānija). Disertācija

Atzinība
Anastasija Oļeiņika un Madara Bogdāne
What Types of Investors Drive Commonality in Liquidity? Evidence from the Estonian market
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs


2011. gads

1. vieta 
Daiga Grūbe
„Nepotisms un klientelisma attiecības valsts kapitālsabiedrību vadībā”
Latvijas Universitāte. Maģistra darbs

2. vieta
Karolis Čekauskas un Vytautas Liatukas
Behavioural Biases of the Disposition Effect and Overconfidence and their Impact on the Estonian Stock Market
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs

3. vieta 
Jānis Praņēvičs
„Business development strategy of the Nasdaq OMX Riga”
Rīgas Biznesa skola. Maģistra darbs


2010. gads

1.vieta
Laurynas Barauskas un Justinas Noreika
Momentum in Mature and Emerging Markets under Different Market States: the Case of the Baltic Region
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs

2.vieta
Pēteris Miķelsons un Miks Miķelsons
Audit Committees Effectiveness: A Qualitative Study of Latvian and Lithuanian Listed Companies
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs

3.vieta
Sabīne Mežkaze
Investīciju (ieguldījumu) fondu analīze un nozīme kapitāla tirgus veidošanā Latvijā (salīdzinošais konteksts ar ES valstīm)
Rīgas Stradiņa Universitāte. Bakalaura darbs
 

2009. gads

1. vieta
Ernesta Orlovaite un Aurimas Račas
“In Search of Money Illusion in CEE Stock Markets: The CAPM Approach”
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs

2. vieta
Jekaterina Žuka
„Baltijas akciju tirgus attīstības scenāriji”
Rīgas Tehniskā Universitāte. Maģistra darbs

3. vieta
Siaulius Nižinskas
„Is Information Risk Priced in the Baltic Stock Markets?”
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs.

Atzinība
Mariuys Bausys
“The Performance of Minimum Variance Portfolios in the Baltic Equity Markets”
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs.


2008. gads

1.vieta 
Jūlija Bistrova
Baltijas valstu uzņēmumu finanšu rezultātu ticamības ietekmes uz akciju ienesīgumu novērtēšana” 
Rīgas Tehniskās universitāte. Maģistra darbs.

2.vieta 
Kristīne Grečuhina un Marija Timofejeva
The impact of liquidity providers on the Baltic stock exchange
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs.

3.vieta 
Aleksejs Krečetovs un Aleksandrs Popovičs
To what extent do differences in institutional and legal environments explain variations in IPO underpricing ?” 
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs.
 

2007. gads

1.vieta 
Ģirts Tihomirovs
Common misstatements in the financial statements of Latvian companies” 
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs. 

2.vieta 
Sandra Bankoviča un Jānis Praņēvičs
How does inclusion in an index affect stock prices? CEE evidence” 
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs. 

3.vieta 
Dace Vanaga
Investīciju analīze un novērtēšana” 
Banku augstskola. Maģistra darbs.
 

2006. gads

1. vieta 
Kristiana Ķiete un Gediminas Uloza 
The information efficiency of the stock markets in Lithuania and Latvia” 
Rīgas Ekonomikas augstskola. Bakalaura darbs. 

2. vieta 
Egils Staris 
Investīciju Baltijas valstu akcijās efektivitātes analīze” 
Ventspils augstskola. Bakalaura darbs. 

3. vieta 
Juris Breidaks 
Modificētā simpleksa metodekvadrātiskās programmēšanas uzdevumu risināšanai un tās pielietojums optimālā investora portfeļa noteikšanai” 
Latvijas Universitāte. Diplomdarbs.