Vērtspapīru birža Nasdaq Riga ir vienīgais licencētais regulētā vērtspapīru tirgus organizētājs Latvijā.  Nasdaq Riga galvenais uzdevums ir nodrošināt vērtspapīru tirdzniecību, kā arī gādāt par to, lai tirgus būtu atklāts un caurspīdīgs, lai visiem ieguldītājiem tirgus informācija būtu vienādi pieejama. 

Birža saved kopā ieguldītājus, kuriem ir brīvi līdzekļi un vēlme gūt peļņu, uzņēmumus, kuri vēlas piesaistīt papildu kapitālu, un biržas biedrus – bankas un brokeru sabiedrības, kuri darbojas kā starpnieki ieguldītāju vārdā un izpilda vērtspapīru rīkojumus, izmantojot elektronisku tirdzniecības sistēmu.

Biržā Nasdaq Riga kotētos vērtspapīrus var pirkt vai pārdot tikai ar Nasdaq Riga biedru – licencētu banku vai brokeru sabiedrību – starpniecību.

Biržā Nasdaq Riga tiek izmantota starptautiska vērtspapīru tirdzniecības sistēma INET, kuru lieto biržas Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Islandē, Igaunijā un Lietuvā.

Kopš 2004.gada aprīļa Nasdaq Riga ir Ziemeļvalstu-Baltijas biržu alianses NOREX biedrs.

Nasdaq Riga darbību licenzē un uzrauga Finanšu un Kapitāla tirgus komisija.

Akcionāru struktūra

Nasdaq Riga lielākais īpašnieks ir Nasdaq grupā ietilpstošais Nasdaq Nordic, kuram pieder 92.98% akciju. Otrs Nasdaq Riga akcionārs ir AS “Rietumu banka” ar 7.02%. 
 

Nasdaq Nordic

Nasdaq Riga ietilpst Nasdaq Group izveidotajā Nasdaq Nordic Exchange. Nasdaq, Inc. ir pasaulē vadošā biržu kompānija.

Nasdaq Nordic aptver Ziemeļvalstu un Baltijas valstu vērtspapīru tirgus un tās sastāvā ietilpst Kopenhāgenas, Stokholmas, Helsinku, Islandes, Rīgas, Tallinas un Viļņas fondu biržas. Tādējādi Nasdaq nodrošina pieeju aptuveni 80% no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu vērtspapīru tirgus, un biržu biedri, kotētie uzņēmumi, investori un citi tirgus dalībnieki gūst iespēju ērtāk izmantot pakalpojumus ar lielāku pievienoto vērtību.