“Vērtspapīru tirgus zinības” ir pirmā grāmata latviešu valodā, kas visaptveroši stāsta par vērtspapīru tirgu. Tajā:

 

  • Kā iemācīt naudai pelnīt?
  • Vērtspapīru tirgus vispārīgs raksturojums
  • Akcijas, parāda vērtspapīri, ieguldījumu fondu apliecības u.c.
  • Birža un tās loma vērtspapīru tirgū
  • Vērtspapīru glabāšana un norēķini
  • Informācijas nozīme vērtspapīru tirgū
  • Vērtspapīru tirgus uzraudzība

 

Autori

Ģirts Apsītis, Indars Aščuks, Uldis Cērps, Guntars Kokorevičs, Ģirts Ozols, Ainārs Sedlenieks, Harijs Zuļģis
 

Zinātniskais redaktors

Andris Klauss, Ventspils Augstskolas asociētais profesors ekonomikas zinātņu doktors
 

Dāvinājums

2000 grāmatas eksemplāri ir uzdāvināti Latvijas vadošo augstskolu bibliotēkām un ekonomiskās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija dalībskolām.
 

Finansētāji:

Nasdaq Riga, Latvijas Centrālais depozitārijs 
GE Money Bank
Swedbank 
Latvijas Hipotēku un zemes banka
Latvijas krājbanka 
SEB banka
Parex banka
Suprema