Lai Baltijas reģionā ekonomiskā izaugsme būtu ilgtspējīga un rastos jaunas darbavietas, būtiski ir stiprināt kapitāla tirgu un padarīt to pieejamāku uzņēmējiem. 

Valsts ekonomika var attīstīties tikai tad, ja palielinās vietējo uzņēmumu spēja radīt un sniegt pievienoto vērtību. Tas nozīmē jaunu produktu izstrādi, jaunu darbinieku pieņemšanu, investēšanu ražošanas jaudās un jaunu tirgu apgūšanu – taču to iespējams paveikt tikai tad, ja uzņēmumiem ir iespēja piesaistīt papildu kapitālu šādas izaugsmes finansēšanai. Baltijas reģiona kapitāla tirgi patlaban ir samērā vāji attīstīti, tāpēc, lai uzlabotu situāciju, ir iespējams un nepieciešams darīt ļoti daudz.

Lai gūtu izvērstāku analīzi un izveidotu nepieciešamo pasākumu plānu, Nasdaq Baltic ir publicējusi akciju publisko piedāvājumu darba grupas (IPO Task Force) ziņojumu: Akciju publiskais piedāvājums – Baltijas ekonomiskās izaugsmes dzinējspēks”. Darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no uzņēmēju un investoru aprindām, ir apzinājusi pasākumus, kurus nepieciešams veikt, lai veicinātu akciju publisko piedāvājumu plūsmu, uzlabotu tirgus likviditāti, un attīstītu investīciju kultūru reģionā. Priekšlikumi ietver:

  • tirgus ekosistēmas izveidošanu, kas kalpotu uzņēmumiem dažādos biznesa attīstības ciklos;
  • kotēšanas uzsākšanas šķēršļu samazināšanu, nodrošinot, ka vietējās likumdošanas prasības kotēšanas uzsākšanai un informācijas atklāšanai atbilstu ES standartiem bez papildus prasību izvirzīšanas, kur tas ir pieļaujams;
  • investīciju mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) segmentā veicināšanu, tajā skaitā, ar publisko-privāto līdzfinansējumu;
  • nodokļu atvieglojumu piemērošanu, kur tas ir iespējams; 
  • labu investoru attiecību prakses un augstu korporatīvās pārvaldības standartu veicināšanu kotētajos uzņēmumos;
  • valstij piederošo uzņēmumu kotēšanas uzsākšanu biržā un brīvā publiskā apgrozībā esošo akciju skaita palielināšanu jau kotētiem uzņēmumiem;
  • korporatīvo obligāciju tirgus aktivizēšanu.

Darba grupas priekšlikumi IPO politikai un rīcībai ir sagatavoti ar mērķi stiprināt kapitāla tirgu Baltijas valstīs un padarīt to pieejamāku uzņēmumiem, lai tie spētu īstenot ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un radītu jaunas darbavietas.

IPO (Initial Public Offering) ziņojums ir publicēts un pieejams lejupielādei šeit.