Efektīvai korporatīvās pārvaldības struktūrai ir būtiska nozīme, jo labi pārvaldītiem uzņēmumiem ir lielāka iespēja kļūt konkurētspējīgākiem un noturīgākiem ilgtermiņā. Korporatīvas pārvaldības principu mērķis ir izvirzīt labas korporatīvas pārvaldības principus biržas sarakstos iekļautajiem uzņēmumiem, balstoties uz caurskatāmību informācijas atklāšanas jomā, atbildību un ilgtermiņa perspektīvu. Korporatīvās pārvaldības rekomendācijas veido standartus un apraksta labāko praksi, kas veicina akcionāru uzticēšanos uzņēmumam un ļauj sasniegt labākus darbības rezultātus, tādējādi veicinot izaugsmi, stabilitāti un ilgtermiņa ieguldījumus.

Nasdaq Baltic biržas ir izstrādājušas Korporatīvās pārvaldības prakses apskatu Baltijas valstīs par 2015. gadu. Apskata mērķis ir novērtēt, kādā mērā Baltijas regulētajā tirgū kotētie uzņēmumi ievēro korporatīvās pārvaldības ieteikumus, kas atrodami Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Korporatīvas pārvaldības kodeksos. Šis ir pirmais pārskats par korporatīvo pārvaldību, kurā aptvertas visas trīs Baltijas valstis, tādēļ galvenā uzmanība tiks pievērsta tiem ieteikumiem, kas ir salīdzināmi visām trim valstīm. Lai apskatam piešķirtu plašāku perspektīvu starptautiskā līmenī, tiek aplūkoti arī citi plaši apspriesti pārvaldības aspekti, piemēram, abu dzimumu pārstāvība.