Dividendai ir kitos išmokos

Šiame tinklalapyje pateikiama informacija tik apie emitentų, kurių akcijomis prekiaujama Nasdaq Baltic administruojamose rinkose, patvirtintas išmokas.

Emitentas:

Metai:

Įvykis:

 
* Išmoka dėl nominalios vertės pasikeitimo


Istoriniai dividendai

Atkreipiame dėmesį, kad Nasdaq Baltic negarantuoja pateiktos informacijos išsamumo, tikslumo ir patikimumo. Pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir negali būti vertinama kaip patarimas, išvada ar konsultacija. Ketinant priimti investicinį sprendimą, dėl konsultacijos ar patarimo siūlytume kreiptis į vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkus.