Last update: 06.03.2021 12:20 (GMT+2)

Baltika: kommentaar majandustulemustele 09/99

08.11.1999, Baltika, TLN
AS BALTIKA
TEADE
08.11.99

KOMMENTAAR 1999. AASTA 9 KUU KONSOLIDEERITUD MAJANDUSTULEMUSTELE

1999.a. ja 1998.a.üheksa kuu finantsaruannetes kajastuvad
järgmiste tütar- ja sidusettevõtete tulemused:

30.09.1999 osalus % 30.09.1998 osalus %
AS Baltika (emaettevõte) AS Baltika (emaettevõte)
AS Virulane 55,15% -
AS Elina STC 37,5 % AS Elina 50,0 %
AS Baltman 100,0 % AS Baltman 100,0 %
Baltmano Prekiba 90,0 % Baltmano Prekiba 90,0 %
SIA Baltman 100,0 % SIA Baltman 100,0 %
Baltika Sweden AB 100,0 % Baltika Sweden 100,0 %
- Lviv-Baltman 100,0 %

AS Baltika 1999.a. 9 kuu auditeerimata konsolideeritud
netokäibeks kujunes 212,5 milj.kr.,mis on 12,4 milj.kr.
( 6 %) võrra enam kui 1998.a. samal perioodil
( netokäive vastavalt 200,1 milj.kr.). Omatoodangut müüdi
152,1 milj.kr. ja allhanketoodangut 55,8 milj.kr.eest.
1998.a. olid vastavad näitajad 154,4 milj.kr. ja
44,3 milj.kr. 1999.a. 9 kuu ekspordimaht oli 146,2
milj.kr., mis on 13, 0 milj.kr. enam kui 1998.a. samal
perioodil.
Omatoodangu ja allhanketoodangu müügid jagunesid turgude
lõikes:
tuh.kr.
99/9 98/9 muutus
Eesti 64177 65683 (1506)
Läti,Leedu 46223 42603 3620
Venemaa,Ukraina 7154 26610 (19456)
Soome,Rootsi 73235 38480 34755
Inglismaa,Saksamaa 16767 25335 (8568)

AS Baltika jätkab konservatiivset müügipoliitikat Venemaa
ja Ukraina suhtes, olles vähendanud müügimahtusid nendel
turgudel. Võrreldes eelmise aasta 9 kuuga vähenesid
müügid Vene regioonis 19,5 milj.kr. võrra. Vastavalt
Baltika strateegiale tehti ettevalmistusi Poola turule
sisenemiseks: asutati tütarettev?te Baltika Poland
(maaletooja) ja sõlmiti koostööraamleping Poola suurima
kaubamajade ketiga Domy Towarove "Centrum".
Konsolideeritud 1999.a 9 kuu käibest andis AS Baltmani
grupp 20,2 % (43,0 milj.kr.) ja AS Virulane 17,1 %
(36,3 milj.kr.), 1998.a. käibest andis AS Baltmani grupp
26,0 % (52,1 mil.kr.).

Seoses AS-I Virulane liitumisega kontserniga alates
1998.a. oktoobrist, ei kajastu tema finantsaruanded
1998.a. 9 kuu konsolideeritud tulemustes, seetõttu
võrreldavad muutused kasumiaruande erinevatel ridadel ei
peegelda sisulisi muutusi. Tööjõukulud AS-s Baltika
moodustasid 1999.a. 9 kuuga 41,9 milj.kr., vähenedes
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,9 % (1,2
milj.kr.) ja AS-s Virulane 16,4 milj.kr., vähenedes
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,5% (1,3
milj.kr.).

AS Baltika 1999.a. 9 kuu konsolideeritud auditeerimata
puhaskasum oli 1063 tuh.kr., sellest ema osa 280 tuh.kr.
ja vähemusosa 783 tuh.kr. 1998.a. sama perioodi
puhaskasum oli 5711 tuh.kr., millest ema osa oli 5711
tuh.kr. ja vähemusosa (510) tuh.kr.
AS Baltika 1999.a. 9 kuu plaanipärase tegevuse konsolideeritud
maksueelseks kasumiks kujunes 8407 milj.kr., mille vähenemist
mõjutasid järgmised ühekordsed ja erakorralised tegurid:
- 1998.a. sügisest Vene kriisi tõttu lattu jäänud
kauba aktiivne ja plaanipärane realiseerimine likviidsuse
tagamiseks, mille tulemusena saadi kahjumit 1,5 milj.kr.;
- vana kauba laojääkide realiseerimine (mõju kasumile
-2,0 milj.kr.)
- esimeses kvartalis tütarettevõtte AS-i Baltman
kauplustes varude vähendamise eesmärgil tavapäraselt
suuremate kaubanduslike allahindluste rakendamine
(mõju kasumile –1,5 milj.kr.);
- uute kaupluste ehitamine Leedus ja töötavate
kaupluste remont (1,0 milj.kr.)
- investeeringud Poola turule sisenemiseks (0,6
milj.kr.)

AS Baltika konsolideeritud varade väärtus oli 30.09.99.a.
seisuga 208,9 milj. kr., eelmisel aastal samal perioodil
214,5 milj.kr..Varud on eelmise aasta 9 kuuga võrreldes
vähenenud 16,2 milj.kr. ja aasta algusega võrreldes 26,3
milj.kr., kusjuures AS Baltika on oma varusid aasta
algusega võrreldes vähendanud 18,4 milj.kr. võrra ja AS
Virulane 5,5 milj.kr.võrra.
AS Baltika on selle aasta 9 kuuga vähendanud
krediidiasutustelt võetud laene 12,8 milj.kr. ja AS
Virulane 3,7 milj.kr. võrra.
AS Baltika kontsernis töötab 1491 inimest.


Ülle Järv
Juhatuse liige
6302741

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices