Last update: 24.10.2021 23:48 (GMT+3)

LVG: Valsts kase pārdod vērtspapīrus 4,1 milj. latu apmērā

12.05.2010, Valsts Kase / Treasury of Latvia, RIG
Valsts Kase          Vērtspapīru notikumi          12.05.2010

Valsts kase pārdod vērtspapīrus 4,1 milj. latu apmērā

Šodien, 12.maijā, notika valsts konkurējošā daudzcenu vērtspapīru emisija ar 3
gadu dzēšanas termiņu. Izsolē tika pārdoti vērtspapīri 4,1 milj. latu apmērā.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 8,1 milj.
latu. Vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 6,395% līmenī. Kupona likme
šīm obligācijām tika noteikta 21.aprī ļa (5,875%) līmenī.

Rīt, 13.maijā notiks valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru
izsole, piedāvājot valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 3,0 milj. latu
pēc nominālvērtības.

Kontaktinformācija:
Zane Šneidere
Valsts kases
preses sekretāre
tālr.: 67094324
e-pasts: zane.sneidere@kase.gov.lv

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices