Last update: 24.10.2021 23:32 (GMT+3)

LVG: Šonedēļ Valsts kase pārdod visas piedāvātās parādzīmes

17.06.2010, Valsts Kase / Treasury of Latvia, RIG
Valsts Kase          Uzņēmuma paziņojums          17.06.2010

Šonedēļ Valsts kase pārdod visas piedāvātās parādzīmes

16. un 17. jūnijā valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru konkurējošā daudzcenu
izsolēs Valsts kase pārdod visas piedāvātās parādzīmes par kopējo vērtību 10
miljoni latu.

Šodien, 17. jūnijā, iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika
pārdotas sešu un divpadsmit mēnešu valsts parādzīmes par kopējo summu 2,0 milj.
latu. Interesentu pieprasījuma apjoms pārsniedza 5 milj. latu. Savukārt
16.jūnija izsolē Valsts vērtspapīri tika pārdoti par 8 milj. latu. Taču
kopējais pieprasījums pārsniedza 25 milj. latu.

Valsts iekšējā aizņēmuma konkurējošā daudzcenu izsolē vienlaicīgi tika
piedāvāti divu dažādu termiņu parāda vērtspapīri - ar dzēšanas termiņu
2010.gada 17.decembrī (sešu mēnešu parādzīmes) un dzēšanas termiņu 2011.gada
17.jūnijā (12 mēnešu parādzīmes).

Valsts kase maksimālo likmi attiecībā pret iepriekšējo izsoli sešu mēnešu
parādzīmēm atstāja nemainīgu 2,20% apmērā, bet divpadsmit mēnešu parādzīmēm
samazināja līdz 3,50%. Sešu mēnešu parādzīmēm vidējā svērtā procentu likme tika
noteikta 2,18%, bet 12 mēnešu parādzīmēm -3,26% līmenī.

Detalizētāka informācija par notikušajām izsolēm pieejama Valsts kases mājas
lapā <a href='http://www.kase.gov.lv,' target='_blank'>http://www.kase.gov.lv,</a> sadaļā Valsts parāda un aktīvu vadība.Kontaktinformācija:
Ieva Valpētere
Valsts kases
preses sekretāre
tālr.: 67094324
e-pasts: ieva.valpetere@kase.gov.lv

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices