Last update: 25.10.2021 01:30 (GMT+3)

LVG: Valsts kases šonedēļ pārdod vērtspapīrus 15 miljonu latu apmērā

05.08.2010, Valsts Kase / Treasury of Latvia, RIG
Valsts Kase          Uzņēmuma paziņojums          05.08.2010

Valsts kases šonedēļ pārdod vērtspapīrus 15 miljonu latu apmērā

4.un 5.augustā Valsts kase vērtspapīru izsolēs pārdod vērtspapīrus 15 miljonu
latu apmērā.
Trešdien, 4.augustā, notika 3 gadu valsts vērtspapīru papildemisija ar dzēšanas
termiņu 2013.gada 23.aprīlī. Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru
pieprasījuma apjoms sasniedza 53,18 milj. latu. Notikušajā konkurējošā
daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 12,0 milj. latu apmērā. Valsts kase
maksimālo likmi attiecībā pret iepriekšējo izsoli samazināja līdz 5,7% (-0,5%).
Vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 5,55 % līmenī. Kupona likme šīm
obligācijām tika noteikta 21.aprīlī (5,875%) līmenī.
Ceturtdien, 5.augustā, notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes
vērtspapīru izsole, piedāvājot 3 gadu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo
summu 3,0 milj. latu pēc nominālvērtības.
Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 26,75
milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pilnībā tika pārdoti piedāvātie valsts
parāda vērtspapīri.

Detalizētāka informācija par notikušajām izsolēm pieejama Valsts kases
interneta mājas lapā <a href='http://www.kase.gov.lv,' target='_blank'>http://www.kase.gov.lv,</a> sadaļā "Valsts parāda un aktīvu vadība".

Kontaktinformācija:
Gunita Sapožņikova
Valsts kases preses sekretāre
Tālr.: 67094324
e-pasts: gunita.sapoznikova@kase.gov.lv

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices