Last update: 18.10.2021 11:28 (GMT+3)

LVG: Valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

01.09.2010, Valsts Kase / Treasury of Latvia, RIG
Valsts Kase          Uzņēmuma paziņojums          01.09.2010

Valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 1.septembrī, notika 5 gadu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas
termiņu 2015.gada 3.septembrī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 54,9
milj. latu, kas 4,5 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu un apliecina
latu tirgus stabilitāti un tā dalībnieku pārliecības pieaugumu par latu tirgus
turpmāku veiksmīgu attīstību. Izolē piedalījās 10 komercbankas, tai skaitā divas
ārvalstu bankas.

Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 12,0 milj.
latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 5,75 % līmenī, bet vidējā svērtā procentu
likme tika noteikta 5,691%. Kupona likme šīm obligācijām tika noteikta 5,625%
apmērā.

Ceturtdien 2.septembrī notiks valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes
vērtspapīru izsole, piedāvājot 5 gadu valsts vērtspapīrus par kopējo summu 3,0
milj. latu pēc nominālvērtības.

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices