Last update: 25.10.2021 01:21 (GMT+3)

LVG: Valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

15.09.2010, Valsts Kase / Treasury of Latvia, RIG
Valsts Kase          Uzņēmuma paziņojums          15.09.2010

Valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 15.septembrī, notika 5 gadu valsts vērtspapīru papildemisija ar
dzēšanas termiņu 2015.gada 3.septembrī. Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru
pieprasījuma apjoms sasniedza 38,22 milj. latu, kas 3,2 reizes pārsniedza
piedāvāto vērtspapīru apjomu. Izolē piedalījās 9 komercbankas, tai skaitā divas
ārvalstu bankas.
Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 12,0 milj.
latu apmērā. Valsts kase maksimālo likmi noteica 5,00 % līmenī, bet vidējā
svērtā procentu likme tika noteikta 4,799%. Kupona likme šīm obligācijām tika
noteikta 5,625% apmērā.

Ceturtdien 16.septembrī notiks valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes
vērtspapīru izsole, piedāvājot 5 gadu valsts vērtspapīrus par kopējo summu 3,0
milj. latu pēc nominālvērtības.

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices