Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3100137985
Lühinimi EGR1T
Nimekiri/segment Balti põhinimekiri
Nominaal 1 EUR
Väärtpaberite arv 264 276 232
Noteeritud väärtpaberite arv 264 276 232
Noteerimise kuupäev 21.10.2021

Aktsionäride nimekiri (≥ 5%)
Seisuga 15.07.2024

Nimi Osalus (%)
EESTI ENERGIA AS 77,17