Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3100073438
Lühinimi MAGIC
Nimekiri/segment First North aktsianimekiri
Nominaal  EUR
Väärtpaberite arv 8 500 000
Noteeritud väärtpaberite arv 8 500 000
Noteerimise kuupäev 15.12.2021

Aktsionäride nimekiri (≥ 5%)
Seisuga 30.03.2023

Nimi Osalus (%)
Monday Media OÜ 86,79