Andmed seisuga: 15.01.2021 23:13 (GMT+2)

Baltika: konsolideeritud bilanss 09/99

08.11.1999, Baltika, TLN
AS BALTIKA 
BILANSS
30.09.99

Konsolideeritud
auditeerimata
tuh.kr.

AKTIVA 30.09.99 30.09.98 Võrdlus % Võrdlus,
Käibevara 99/98 EEK
Raha ja pangakontod 6 471 2 685 141% 3 786
Aktsiad ja muud väärtpaberid 505 901 -44% (396)
Nõuded ostjate vastu 51 806 51 443 1% 363
Mitmesugused nõuded ja viitlaekumised 3 307 5 418 -39% (2 111)
Ettem.tul.per. kulud ja maksude ettema 6 420 9 182 -30% (2 762)
Varud kokku: 86 769 102 968 -16% (16 199)
Materjal ja tooraine 19 536 20 110 -3% (574)
Valmistoodang,kaup 61 113 72 437 -16% (11 324)
Lõpetamata toodang 6 081 9 709 -37% (3 628)
Ettemaks hankijatele 39 712 -95% (673)
KÄIBEVARA KOKKU 155 278 172 597 -10% (17 319)
Põhivara -
Pikaajalised finantsinvesteeringud 2 311 1 214 90% 1 097
Materiaalne põhivara kokku: 49 498 38 622 28% 10 876
Maa ja ehitised 34 814 23 020 51% 11 794
Masinad ja seadmed 56 310 43 510 29% 12 800
Muu inventar 18 086 14 905 21% 3 181
Akumuleeritud põhivara kulum (59 737) (44 568) 34% (15 169)
Ettemaks põhivara eest ja lõp.-ta ehit 25 1 755 -99% (1 730)
Immateriaalne põhivara 1 800 2 068 -13% (268)
PÕHIVARA KOKKU 53 609 41 904 28% 11 705
AKTIVA KOKKU 208 887 214 501 -3% (5 614)
PASSIVA 30.06.99 30.06.98 Võrdlus % Võrdlus,
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 99/98 EEK
Võlakohustused 42 153 47 881 -12% (5 728)
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade 82 113 100% (31)
Võlad hankijatele 11 700 22 782 -49% (11 082)
Maksuvõlad 5 224 5 068 3% 156
Viitvõlad 6 420 5 015 28% 1 405
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 65 579 80 859 -19% (15 280)
PIKAAJALISED KOHUSTUSED -
Pikaajalised võlakohustused 19 039 14 733 29% 4 306
Pikaajalised eraldised 1 368 667 105% 701
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 20 407 15 400 33% 5 007
KOHUSTUSED KOKKU 85 986 96 259 -11% (10 273)
VÄHEMUSOSA 9151 674 1258% 8 477
OMAKAPITAL -
Aktsiakapital 48 000 48 000 0% -
Aazhio 24 039 23 834 1% 205
Reservid 22 884 22 884 0% -
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 19 015 17 090 11% 1 925
Aruandeaasta kasum (-kahjum) 280 5 711 -95% (5 431)
Tresooraktsiad (miinus) (546) - (546)
Konventeerimisvahe 78 49 59% 29
OMAKAPITAL KOKKU 113 750 117 568 -3% (3 818)
PASSIVA KOKKU 208 887 214 501 -3% (5 614)


Ülle Järv
Juhatuse liige
6302741

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid