Andmed seisuga: 23.01.2021 16:53 (GMT+2)

Baltika: kommentaar konsolideeritud majandustulemustele 1999

09.03.2000, Baltika, TLN
BALTIKA
TEADE

KOMMENTAAR KONSOLIDEERITUD MAJANDUSTULEMUSTELE 1999

1999.a. konsolideeritud aastaaruandes kajastuvad järgmiste tütar-
ja sidusettevõtete tulemused:
31.12.99 osalus %
AS Baltika (emaettevõte)
AS Virulane (Eesti) 55,15 %
AS Baltman (Eesti) 100 %
SIA Baltman (Läti) 100 %
Baltmano Prekiba (Leedu) 90 %
Baltika Sweden (Rootsi) 100 %
AS Elina STC (Eesti) 37,5 %

AS Virulane on konsolideeritud 1998.a. kasumiaruandesse 1/6 osas
(2 kuud, osalus osteti oktoobris 1998 ), 1999.a.täies mahus.
AS Baltika 1999.a. konsolideeritud netokäive oli 288,9 milj. kr.,
mis on 8,6 milj .kr. võrra (3 %) rohkem kui 1998.a. Omatoodangut
müüdi 209,6 milj. kr. (1,6 milj. kr. vähem kui 1998.a.) ja
allhanketoodangut müüdi 73, 7 milj .kr. (11,4 milj. kr. rohkem kui
1998.a.).Eksportturgude müügikäive moodustas 64,5 % (186,4 milj.
kr.) netokäibest, omatoodangu müükide osatähtsus 72,5 % neto-
käibest. Omatoodangu ja allhanketoodangu müügid jagunesid turgude
lõikes :
(milj. kr.) 1999 1998
Eesti 99,9 87,7
Läti, Leedu 61,8 64,3
Vene, Ukraina 9,4 27,6
Soome, Rootsi 88,0 61,7
Inglismaa, Saksamaa 24,1 24,6

Suuremad muutused toimusid Vene turul, kus konservatiivsest müügi-
poliitikast lähtudes vähenesid müügid võrreldes eelmise aastaga
18,2 milj. kr. võrra. Samas suurenes käive Eesti turul 12,2 milj.kr.
Allhanketoodangu müük kasvas 11,4 milj. kr. võrra (müügid vastavalt
73,7 milj.kr.1999.a. ja 62,3 milj. kr. 1998.a.), moodustades 25,5 %
netokäibest.

AS Baltika konsolideeritud puhaskasum oli 1812 tuh.kr., sellest
grupi kasum 1193 tuh. kr. Kontserni puhaskasum suurenes võrreldes
eelmise aastaga 427,4 tuh.kr., grupi kasum vähenes 752, 3 tuh. kr.

Puhaskasumi kujunemist mõjutasid järgmised tegurid:
- kinnistu müügikasum Leedu tütarettevõttes 3,0 milj. kr.
- tulumaksuseadusest tulenev kasum 0,7 milj. kr.
- laovarude realiseerimisest tulenev kahjum -6,4 milj. kr.
(Baltikas 4,9 milj.kr., tütarettevõtetes 1,5 milj.kr.)
- ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi juurdekasv -1,5 milj. kr.
- Poola turule sisenemise kulud 1,5 milj.kr.

Baltika grupi jaotamata kasum seisuga 31.12.1999.a. oli
20 344 339 krooni. AS Baltika juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku
dividendide maksmiseks 0.50 krooni aktsia kohta ehk kokku 2 400 000
krooni.


Meelis Milder
Juhatuse esimees
6302731

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid