Andmed seisuga: 23.01.2021 15:43 (GMT+2)

Baltika: konsolideeritud auditeeritud kasumiaruanne 1999

09.03.2000, Baltika, TLN
BALTIKA
KASUMIARUANNE

KONSOLIDEERITUD AUDITEERITUD KASUMIARUANNE 1999

Konsolideeritud, auditeeritud
tuhandetes kroonides
1999 1998
Äritulud
Realiseerimise netokäive 288926 280330
Muud äritulud 6900 431
Kokku äritulud 295826 280761

Ärikulud
Kaubad, toore, materjal ja teenused (108829) (135674)
Varude jääkide muutus (16770) 14358
Oma tarbeks valmistatud pōhivara 0 396
Mitmesugused tegevuskulud (47365) (53872)

Tööjōukulud (101951) (84351)
Palgakulu (76655) (63474)
Sotsiaalmaksud (25296) (20877)

Pōhivara kulum (10682) (8765)
Muud ärikulud (2768) (3659)
Kokku ärikulud (288365) (271567)

Ärikasum 7461 9194

Finantstulud 782 1289
Finantstulud investeeringute müügist 0 1068
Muud intressi- ja finantstulud 782 221

Finantskulud (6932) (7490)
Finantskulud lühiajal.väärtpaberitelt 0 (1238)
Intressikulud (6050) (5592)
Kahjum valuutakursi muutustest (661) (141)
Muud finantskulud (221) (519)

Kasum majandustegevusest 1311 2993
Tulumaks (233) (938)
Edasilükkunud tulumaks 734 (670)
Aruandeaasta puhaskasum 1812 1385
Vähemusosa (619) 560
Grupi puhaskasum 1193 1945


Puhaskasum aktsia kohta 0,25 0,41


Ülle Järv
Juhatuse liige
6302741

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid