Andmed seisuga: 15.01.2021 22:27 (GMT+2)

Baltika: konsolideeritud auditeeritud rahavoogude aruanne 1999

09.03.2000, Baltika, TLN
BALTIKA
RAHAVOOGUDE ARUANNE

KONSOLIDEERITUD AUDITEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 1999

Konsolideeritud, auditeeritud
Tuhandetes kroonides
1999 1998
Äritegevus
Ärikasum 7460 9194
Korrigeerimine kulumiga 10682 8765
Kasum põhivara müügist (3256) 0
Kursivahed (661) 0
Muud finantskulud (18) 0
Nõuete saldo muutus 12701 6073
Varude saldo muutus 17309 (16324)
Võlgnevuse muutus hankijatega 3882 (5393)
Raha sissetulek äritegegevusest 48099 2315
Makstud intressid (6070) (5591)
Makstud tulumaks (380) 0
Rahavoog äritegevusest 41649 (3276)

Investeerimine
Materiaalse põhivara soetus (13530) (14070)
sh. järelmaksuga 3058 0
Põhivara müük 4348 329
Makstud kapitalirendi ja järelmaksed (946) 0
Laekumine investeeringute müügist 0 1467
Pikaajaliste investeeringute soetamine (7) (5778)
Saadud intressid 280 487
Saadud dividendid 106 32
Ostetud väärtpaberid (9032) 0
Müüdud väärtpaberid ja osakud 3751 0
Rahavoog investeerimisest (11972) (17533)

Finantseerimine
Laenude tasumine (30065) (30498)
Saadud laenud 10605 49320
Makstud laenukäendus 0 (498)
Makstud dividendid (4) (2619)
Makstud võlakirjad 0 (1)
Rahavoog tehingutest oma aktsiatega 279 (1083)
Optsiooni aktsiate eest laekumine 0 3145
Laekumine aktsiakapitali sissemakset 400 0
Rahavoog finantseerimisest (18785) 17766
Valuutakursi muutuse mõju rahajäägile (1) (18)
Rahavoog kokku 10891 (3061)

Raha ja ekvivalentide algjääk 5697 8758
Raha ja ekvivalentide lõppjääk 16588 5697


Ülle Järv
Juhatuse liige
6302741

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid