Andmed seisuga: 23.01.2021 15:49 (GMT+2)

Baltika: konsolideeritud kasumiaruanne 01.01.-31.03.2000

27.04.2000, Baltika, TLN
BALTIKA
KASUMIARUANNE

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.2000

konsolideeritud,auditeerimata
tuh.kr.
01.01.-31.03.2000 01.01.-31.03.1999
Äritulud
Realiseerimise netokäive 88 683 80 602
Muud äritulud 1 204 2 039
Kokku äritulud 89 887 82 641

Ärikulud
Kaubad, materjal ja teenused (32 482) (30 781)
Varude jääkide muutus (3 545) (5 055)
Mitmesugused tegevuskulud (16 628) (11 962)

Tööjōukulud (27 866) (25 249)
Palgakulu (18 449) (18 020)
Sotsiaalmaks (6 154) (5 845)
Reservid (3 263) (1 384)
Pōhivara kulum (2 941) (2 619)
Muud ärikulud (295) (737)
Kokku ärikulud (83 757) (76 403)

Ärikasum 6 130 6 238

Finantstulud 203 352
Finantstulud investeeringutelt 60 300
Kasum valuutakursi muutustest 40 -
Intressitulu 96 52
Muud finantstulud 7 -
Finantskulud (1 005) (2 392)
Intressikulud (975) (1 607)
Kahjum valuutakursi muutustest - (738)
Muud finantskulud (30) (47)

Kasum majandustegevusest 5 328 4 198
Tulumaks - (1 208)
Jooksva aasta puhaskasum 5 328 2 990
Vähemusosa 956 298
Grupi puhaskasum 4 372 2 692


Puhaskasum aktsia kohta (kr.) 0.91 0.56


Ülle Järv
Juhatuse liige
6302741

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid