Andmed seisuga: 15.01.2021 21:49 (GMT+2)

Baltika: Kommentaar majandustulemustele 06/2000

26.07.2000, Baltika, TLN
BALTIKA
KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE

KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE 06/2000

2000.a.6 kuu konsolideeritud aruandes kajastuvad järgmiste tütar-
ja sidusettevõtete tulemused:
30.06.2000 osalus % 30.06.1999 osalus %
AS Baltika (emaettevõte)
AS Virulane (Eesti) 55,15 % 55,15 %
AS Baltman (Eesti) 100 % 100 %
SIA Baltman (Läti) 100 % 100 %
Baltmano Prekiba (Leedu) 100 % 90 %
Baltika Sweden (Rootsi) 100 % 100 %
AS Elina STC (Eesti) 37,5 % 37,5 %
Baltika Poland (Poola) 100 % -
Baltinia OY (Soome) 100 % -
AS Elina STC’d käsitletakse kui tütarettevõtet, kuna AS Baltika
kontrollib AS Elina STC majandustegevust. AS Baltika ostis k.a.
01.märtsil täiendavalt 10% Baltmano Prekiba aktsiatest,
suurendades oma osaluse 100% -ni.

AS Baltika 2000.a.6 kuu konsolideeritud auditeerimata netokäive oli
152,5 milj. kr., mis on 12,6 milj .kr. võrra (9 %)rohkem kui 1999.a.
samal perioodil. Omatoodangut müüdi 111,5 milj. kr. (13,3 milj. kr.
ehk 14 % rohkem kui 1999.a. I poolaastal) ning allhanketoodangut
müüdi 39,9 milj .kr. (1,7 milj. kr. ehk 4% rohkem kui 1999.a.
samal perioodil). Eksportturgude müügikäive moodustas 64 %
(98,3 milj.kr.) netokäibest; omatoodangu müükide osatähtsus oli
73% netokäibest.
Omatoodangu ja allhanketoodangu müügid jagunesid
turgude lõikes järgnevalt:
(milj. kr.) II kv II kv 6 k. 6.k.
2000 1999 2000 1999
Eesti 27,4 21,4 53,1 45,1
Läti, Leedu 11,4 11,4 32,9 32,8
Soome, Rootsi, Norra 13,3 16,9 39,3 43,8
Vene, Ukraina 2,6 1,9 9,3 4,1
Inglismaa, Saksamaa 8,1 6,4 15,0 10,6
Poola 0,5 0 1,8 0

AS Baltika 6 kuu konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli
6054 tuh. kr., sellest grupi kasum 5178 tuh.kr. t. Kontserni
6 kuu puhaskasum oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
suurem 5940 tuh.kr. võrra ; grupi kasum 4581 tuh. kr. võrra.
Varude kasvu 2000.a. I poolaastal +9,5 milj. kr. mõjutas
II kvartalis toimunud varude suurenemine 13 milj. kr. võrra.
Nii varude kasv kui materjalikulu suurenemine on
põhjustatud järgmistest teguritest:
- omatoodangu osakaalu suurenemine (1999.a. I p.a. 70,1%,
2000.a. I p.a. 73,1%);
- omatoodangu müükide prognoositav kasv sügishooajal (ca 35%
võrreldes 99.a. II poolaastaga)
- sügishooajaks valmistumine (materjalide sisseost,tootmis-
protsessi käivitamine)

Tegevuskulud suurenesid 2000.a. I poolaastal võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga 8,4 milj. kr. e. 41%. Peamiseks põhjuseks
tegevuskulude kasvule oli poolaastat läbinud arendustegevus –
nii müügi- kui juhtimisalane.
Finantskulud vähenesid 2000.a. esimese kuue kuuga võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga 1,7 milj. kr, sellest 1,0 miljonit
moodustas intressikulude vähenemine. Viimane oli põhjustatud
väiksemast laenukoormusest–laenukohustused pankadele vähenesid
aruandeperioodil 3,0 milj. kr võrra.
AS Baltika kontserni olulisemad finantssuhtarvud
seisuga 30.06.2000 olid:
6 kuud 2000 6 kuud 1999
-ärirentaablus (ärikasum/netokäive) 4,15% 2,35%
-puhasrentaablus(puhaskasum/netokäive) 3,97% 0,08%
-omakapitali rentaablus ROE
(puhaskasum/omakapital) 4,35% 0,5 %
-koguvara rentaablus
(puhaskasum/varade keskmine maksumus) 2,8% 0,0%
-maksevõime kordaja
(käibevara-varud /lühiajal.kohustused) 0,79 0,94


Ülle Järv
juhatuse liige
6302741

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid