Informācija par vērtspapīru

ISIN LV0000860138
Kods ECOB090026FA
Saraksts/segments First North obligāciju saraksts
Kopējais vērtspapīru skaits 10 000
Nomināls 1 000 EUR
Emisijas apjoms 10 000 000 EUR
Pirmais iekļaušanas datums 25.04.2024
Dzēšanas datums 02.11.2026
Kupona likme % 9
Nākamais kupona izmaksas datums 02.11.2024