Informācija par vērtspapīru

ISIN LV0000101848
Kods VIRSI
Saraksts/segments First North akciju saraksts
Nomināls 0,5 EUR
Vērtspapīru skaits 15 114 421
Iekļauto vērtspapīru skaits 15 114 421
Pirmais iekļaušanas datums 11.11.2021

Uzņēmuma akcionāri (5% vai vairāk no visa kapitāla)
Uz 31.12.2022

Nosaukums Daļa (%)
Jānis Riekstiņš 21,05
Jānis Rušmanis 20,88
Ruta Plūme 20,85
Andris Priedītis 12,83
Ilgvars Zuzulis 12,81

Ņemot vērā finanšu instrumentu uzskaites sistēmu Latvijā, Latvijas uzņēmumu akcionāru, kuriem pieder 5% vai vairāk no visa kapitāla, saraksta atjaunošana Biržas mājas lapā tiek veikta vienu reizi gadā, balstoties uz uzņēmuma gada pārskatā sniegto informāciju.