Informācija par vērtspapīru

ISIN LV0000101863
Kods IDX1R
Saraksts/segments Baltijas Oficiālais saraksts
Nomināls 1 EUR
Vērtspapīru skaits 3 568 511
Iekļauto vērtspapīru skaits 3 568 511
Pirmais iekļaušanas datums 15.07.2022

Uzņēmuma akcionāri (5% vai vairāk no visa kapitāla)
Uz 01.08.2022

Nosaukums Daļa (%)
PERFECT MATCH SIA 8,44
VSCAP SIA 6,45

Ņemot vērā finanšu instrumentu uzskaites sistēmu Latvijā, Latvijas uzņēmumu akcionāru, kuriem pieder 5% vai vairāk no visa kapitāla, saraksta atjaunošana Biržas mājas lapā tiek veikta vienu reizi gadā, balstoties uz uzņēmuma gada pārskatā sniegto informāciju.