Informācija par vērtspapīru

ISIN LV0000101863
Kods IDX1R
Saraksts/segments Baltijas Oficiālais saraksts
Nomināls 1 EUR
Vērtspapīru skaits 4 589 479
Iekļauto vērtspapīru skaits 4 589 479
Pirmais iekļaušanas datums 15.07.2022

Uzņēmuma akcionāri (5% vai vairāk no visa kapitāla)
Uz 31.12.2023

Nosaukums Daļa (%)
PERFECT MATCH SIA 7,94
VSCAP SIA 5,41

Ņemot vērā finanšu instrumentu uzskaites sistēmu Latvijā, Latvijas uzņēmumu akcionāru, kuriem pieder 5% vai vairāk no visa kapitāla, saraksta atjaunošana Biržas mājas lapā tiek veikta vienu reizi gadā, balstoties uz uzņēmuma gada pārskatā sniegto informāciju.