Informācija par vērtspapīru

ISIN LV0000860120
Kods ECOB080026FA
Saraksts/segments First North obligāciju saraksts
Kopējais vērtspapīru skaits 8 000
Nomināls 1 000 EUR
Emisijas apjoms 8 000 000 EUR
Pirmais iekļaušanas datums 02.03.2023
Dzēšanas datums 17.02.2026
Kupona likme % 8
Nākamais kupona izmaksas datums 17.02.2024