Cenas grafiks

Vērtspapīru tirdzniecības vēsture

Cena 2019 2020 2021 2022 2023
Pirmā cena € 10,2 9,9 10,5 10,6 8,6
Augstākā cena € 10,6 10,8 11,1 11,1 9,1
Zemākā cena € 9,6 8,1 10,1 6,2 8,52
Pēdējā cena € 9,9 10,5 10,7 8,5 8,66
Skaits 85 768 77 226 81 665 84 377 8 198
Apgrozījums milj. € 0,87 0,77 0,87 0,72 0,07
Kapitalizācija milj. € 395,01 418,95 426,93 339,15 345,53