Pārskati

Gads 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. AR, CG & ESG Gadagrāmata
2023 EUR 1
EUR 1
2022 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR
EUR 1, 3
CG
2021 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1, 3
CG
ESG
2020 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR
EUR 1, 3
CG
ESG
2019 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
CG
ESG
2018 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
CG
ESG
2017 EUR
EUR
EUR
EUR 1
EUR 1
CG
ESG
2016 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CG
2015 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CG
2014 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CG
EUR
EUR
2013 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
CG
UNI
2012 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
CG
UNI
2011 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI 2
2010 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI 2
2009 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI 2
2008 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
CG
UNI 2
2007 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI 2
UNI 2
2006 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
2005 UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
2004 LVL
LVL
UNI
LVL
UNI
LVL
2003 LVL
LVL
LVL
LVL
2002 LVL
LVL
LVL
LVL
2001 LVL
LVL
LVL
LVL
2000 LVL

Paskaidrojumi:

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, ja nav norādīts citādi.
1 - Konsolidēts pārskats
2 - Sagatavots saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem
3 - Sagatavots atbilstoši ESEF prasībām