Informācija par vērtspapīru

ISIN LV0000870038
Kods SAKR090024FA
Saraksts/segments First North obligāciju saraksts
Kopējais vērtspapīru skaits 3 790
Nomināls 1 000 EUR
Emisijas apjoms 3 790 000 EUR
Pirmais iekļaušanas datums 02.03.2020
Dzēšanas datums 30.08.2024
Kupona likme % 9
Nākamais kupona izmaksas datums 30.05.2021