Informācija par vērtspapīru

ISIN LV0000101921
Kods EGG
Saraksts/segments First North akciju saraksts
Nomināls 1 EUR
Vērtspapīru skaits 5 727 930
Iekļauto vērtspapīru skaits 5 727 930
Pirmais iekļaušanas datums 09.11.2023

Uzņēmuma akcionāri (5% vai vairāk no visa kapitāla)
Uz 31.12.2023

Nosaukums Daļa (%)
SIA “J.A. Investment Holdings” 69,14
Jurijs Adamovičs 8,92
Omni Industries B.V. 6,85

Ņemot vērā finanšu instrumentu uzskaites sistēmu Latvijā, Latvijas uzņēmumu akcionāru, kuriem pieder 5% vai vairāk no visa kapitāla, saraksta atjaunošana Biržas mājas lapā tiek veikta vienu reizi gadā, balstoties uz uzņēmuma gada pārskatā sniegto informāciju.